Time4You

VluchtelingenWerk Nederland is ook belangenbehartiger voor vluchtelingkinderen. Het is belangrijk dat deze kinderen op adem komen en de handvatten krijgen om sterker in hun schoenen te staan. VluchtelingenWerk heeft zich via verschillende projecten voor deze kwetsbare groep ingezet. Inmiddels is een breed scala aan kennis, ervaring en middelen opgebouwd. Het is nu zaak om deze expertise structureel in te zetten binnen onze organisatie. Daarvoor is het project Time4You.

Over Time4You
De empowerment van vluchtelingkinderen doen we via voorlichtingen aan en het organiseren van Time4You’s. Dit zijn wekelijkse themabijeenkomsten voor kinderen en jongeren in de centrale opvang. Ook signaleren wij de belangen van kinderen in de asielprocedure en bieden hen juridische ondersteuning. Daarnaast vragen wij aandacht voor de positie van kinderen in de asielprocedure en faciliteren wij kennisdeling tussen professionals.

Time4You is voor kinderen en jongeren tussen de 8 en 18 jaar, die in de centrale opvanglocaties (zoals asielzoekerscentra) in Nederland verblijven.

Momenteel zijn er Time4You´s op de volgende locaties en tijdstippen:

 

  •     Baexem: Woensdag, 14.45 – 15.45, 8-12 jaar
  •     Grave: Dinsdag, 15:00 – 17:00, om de week 8-12 jaar & 13–18 jaar
  •     Overloon: Woensdag, 15:00 – 16:00,  8-12 jaar
  •     Weert: Woensdag, 13:15 – 14:45, 8-12 jaar
  •     Oisterwijk: Donderdag, 15.15 – 16.15, 8-12 jaar
  •     Gilze: Woensdag, 19:00 – 21:00, om de week 8 –12 jaar & 13-18 jaar
  •     Maastricht: In opstart

 

Het project Time4You loopt van november 2017 tot en met 1 oktober 2020, dit is inclusief periodes voor op- en afbouw (eind 2017 en vanaf juli 2020). Time4You wordt gefinancierd door het Asiel- en Migratie- en Integratiefonds van de Europese Unie (AMIF).


Claudia van Houtum is regionaal projectleider van Time4You in regio Zuid-Nederland. Voor vragen over het project of interesse in vrijwilligerswerk bij Time4You neem contact met haar op via claudiavanhoutum@vluchtelingenwerk.nl