Administratief medewerker t.b.v. Financiële administratie Eindhoven (24 uur p/wk)

Stichting VluchtelingenWerk Zuid-Nederland is een professionele vrijwilligersorganisatie aangesloten bij VluchtelingenWerk Nederland (VWN). Stichting VluchtelingenWerk Zuid-Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en nieuwkomers en helpt hen bij het opbouwen van een bestaan in Nederland. Daartoe worden op maat producten en projecten aangeboden. Deze hebben betrekking op de terreinen toelating, integratie & participatie en voorlichting en ontmoeting. Stichting VluchtelingenWerk Zuid-Nederland werkt in de regio’s Noord-Brabant, Limburg en de Bommelerwaard.

Ten behoeve van de afdeling Financiële administratie (FA) van het Bedrijfsbureau in Eindhoven zijn wij per direct op zoek naar een:

Administratief medewerker t.b.v. FA
24 uur per week

 

Organisatorische positie:
De administratief medewerker ressorteert hiërarchisch onder het hoofd bedrijfsbureau. De coördinator FA is
verantwoordelijk voor de dagelijkse afstemming en aansturing van het team.

 

Taken:

 • Het controleren van de dagelijkse verwerking van financiële gegevens;
 • Bereidt het betaalbaar stellen van facturen voor en controleert betalingen aan crediteuren evenals de specificatie van crediteurenposten;
 • Verstrekt, op verzoek, mondeling en/of schriftelijk informatie uit de financiële administratie aan het management en aan belanghebbenden binnen of buiten de organisatie;
 • Archiveert financiële brondocumenten;
 • Selecteert de inkomende post naar prioriteit, zoekt eventueel dossiers/stukken bij elkaar en legt de stukken ter afhandeling voor aan de betreffende medewerker;
 • Verricht kopieerwerkzaamheden en houdt de afdelingsvoorraad kantoorbenodigdheden bij;
 • Handelt de correspondentie af, waaronder kopiëren, registreren distribueren en/of verzenden en verwerken van documenten;
 • Neemt inkomende telefoongesprekken aan en handelt deze gesprekken zoveel mogelijk zelfstandig af of verbindt door;
 • Verwerken van de binnenkomende (algemene) e-mails.

 

Profiel:

 • Relevante opleiding op MBO-niveau;
 • Kennis van de toepassing van relevante (financiële) applicaties en automatiseringspakketten;
 • Kennis op hoofdlijnen van de administratieve processen en inrichting van de afdeling(en), evenals van het begrippenkader van de administratieve organisatie;
 • Het overleggen van een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) is verplicht.

 

Vaardigheden:

 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het overdragen van informatie en het verzorgen van correspondentie;
 • Ordelijkheid en nauwkeurigheid bij het registreren, muteren en archiveren van gegevens en het opstellen van overzichten;
 • Stressbestendig in verband met de werkzaamheden die onder tijdsdruk staan en waarbij verstoring een rol kan spelen;
 • Organisatorische vaardigheden voor het organiseren van de werkzaamheden;
 • Integriteit bij het verwerken van vertrouwelijke gegevens, zoals persoonsgegevens;
 • Zelfstandig kunnen werken;
 • Dienstverlenende en klantgerichte instelling.

Salaris en aanstelling:
De functie wordt onder de CAO Sociaal Werk ingeschaald op schaal 5 conform administratief medewerker 2. De functie is voor 24 uur per week, waarbij de voorkeur uitgaat naar woensdag, donderdag en vrijdag.   
Datum indiensttreding zo spoedig mogelijk. Het betreft een tijdelijk dienstverband tot en met 31-10-2018 met kans op verlenging.
Standplaats is Eindhoven.


Ben je geïnteresseerd?
Meer informatie over VluchtelingenWerk Zuid-Nederland kun je vinden op de website www.vluchtelingenwerk.nl/zuidnederland
De vacature wordt intern en extern uitgezet.Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een interne kandidaat.

Schriftelijke reacties met motivatie en CV ( in pdf format) graag mailen naar vacature-zuid@vluchtelingenwerk.nl o.v.v. vacaturenummer 18-40 tot en met 14-8-2018.
Voor aanvullende informatie kan contact opgenomen worden met Lonneke Goossens, coördinator FA, 06-30039135.

Wij nodigen uitsluitend kandidaten uit die voldoen aan het hierboven gestelde profiel.
De gesprekken vinden plaats in week 33.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

AddToAny

Delen Tweet Delen Delen Mail