Meer vacatures

Coördinator Financiële Administratie voor 32 u per week

Betaald, Eindhoven

VluchtelingenWerk Zuid zoekt een proactieve, coachende coördinator voor de financiële administratie die de uitdaging van een fusie niet uit de weg gaat!

Stichting VluchtelingenWerk Zuid-Nederland is een professionele vrijwilligersorganisatie van ongeveer 3.200 vrijwilligers met ondersteuning door ruim 300 betaalde medewerkers en aangesloten bij VluchtelingenWerk Nederland. Stichting VluchtelingenWerk Zuid-Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en nieuwkomers en helpt hen bij het opbouwen van een bestaan in Nederland. Daartoe worden op maat producten en projecten aangeboden. Deze hebben betrekking op de terreinen toelating, integratie & participatie en voorlichting en ontmoeting. Stichting VluchtelingenWerk Zuid-Nederland werkt in de regio’s Noord-Brabant, Limburg en de Bommelerwaard.

 

Ten behoeve van het team Financiële Administratie van het Bedrijfsbureau in Eindhoven zijn wij per direct op zoek naar een:

Coördinator Financiële Administratie
32 uur per week

 

Organisatorische positie:
De coördinator Financiële Administratie ressorteert hiërarchisch onder het hoofd bedrijfsbureau. De medewerker geeft in voorkomende gevallen operationeel leiding of functionele aanwijzingen aan één of enkele (vrijwillige) medewerker(s) en stagiaires. De Financiële administratie bestaat uit 7 medewerkers. De beleidsterreinen zijn zowel betaalde als vrijwillige medewerkers.

 

Taken (24 uur):

 • Geeft functioneel leiding aan het team financiële administratie
 • Is verantwoordelijk voor juiste, volledige en tijdige financiële rapportages in lijn met de P&C-cyclus door het team en verricht indien nodig ook zelf uitvoerende taken
 • Volgt ontwikkelingen op het beleidsterrein financiën, fiscale zaken en verslaggeving en het financieel beleid en adviseert de directeur-bestuurder hierover
 • Werkt nauw samen met de afdeling P&O, salarisadministratie en stemt interne regelgeving en verantwoording hierop af
 • Werkt nauw samen met de controller en volgt aanwijzingen op inzake de aanlevering van financiële rapportage.
 • Informeert en adviseert de leidinggevenden met betrekking tot financiële rapportages.
 • Adviseert en ondersteunt projectleiders bij het aanvragen van projectsubsidies, opstellen van begrotingen en verslaglegging.
 • Levert een bijdrage aan de voorbereiding, ontwikkeling, implementatie en uitvoering van interne regelgeving en procedures
 • Onderhoudt de contacten met de externe accountant op inhoudelijke (controle)zaken

 

Aanvullende taken (8 uur):

Vanwege een veranderproces waarin de organisatie zich bevindt, kent deze functie een tijdelijke verandercomponent die extra taken voor de coördinator FA met zich mee brengt. We gaan hierbij uit van een periode van minimaal 1 jaar en 8 uur per week. De financiële afdeling kent daarbij de volgende uitdagingen:

 • Harmonisatie van (financiële) bedrijfsprocessen
 • Inrichting van efficiënte financiële administratie
 • Projectmatige aansturing van veranderagenda van het ERP pakket

 

Profiel:

 • Afgeronde relevante HBO opleiding
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare relevante werkervaring
 • Kennis van wet- & regelgeving m.b.t. administratie, financiële verslaggeving en fiscale zaken
 • Heeft kennis van en affiniteit met de inrichting van financiële IT systemen
 • Inzicht in trends en ontwikkelingen ten aanzien van de eigen beleidsterreinen
 • Besluitvaardig
 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

 

Vaardigheden:

 • Proactief in het signaleren van en inspelen op ontwikkelingen in wet- & regelgeving en het vertalen hiervan in interne regelgeving en procedures
 • Analytisch vermogen door het vertalen van ontwikkelingen in concrete beleidsvoorstellen
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden voor het adviseren en informeren van leidinggevenden en uitvoerende medewerkers
 • Coachend een team operationeel aansturen
 • Nauwkeurigheid voor het vastleggen van financiële gegevens, financiële rapporten
 • Integriteit bij het omgaan met vertrouwelijke gegevens

 

Salaris en aanstelling:
De functie wordt onder de CAO Sociaal Werk ingeschaald op schaal 9. De functie is voor 32 uur per week. Datum indiensttreding is zo spoedig mogelijk, het betreft de vervanging van een collega die uit dienst gaat. In eerste instantie wordt een tijdelijk dienstverband voor de duur van 12 maanden aangeboden.
Standplaats is het regiokantoor in Eindhoven.

 

Ben je geïnteresseerd?
Meer informatie over VluchtelingenWerk Zuid-Nederland kun je vinden op de website. De vacature wordt zowel intern als extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een interne kandidaat.

Schriftelijke reacties met motivatie en CV kun je mailen naar vacature-zuid@vluchtelingenwerk.nl o.v.v. vacaturenummer 18-10 tot en met 18 februari 2018.


Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met Cor Vulders, Hoofd Bedrijfsbureau, mobiel 06-57418582 of e-mail cvulders@vluchtelingenwerk.nl.

 

De gesprekken vinden plaats in week 8.

 

 

Deel dit met anderen