Docent NT2 t.b.v. afdeling Inburgering (12 tot 36 uur p/wk) locaties Zuid-Nederland

Stichting VluchtelingenWerk Zuid-Nederland is een professionele vrijwilligersorganisatie aangesloten bij VluchtelingenWerk Nederland (VWN). Stichting VluchtelingenWerk Zuid-Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en nieuwkomers en helpt hen bij het opbouwen van een bestaan in Nederland. Daartoe worden op maat producten en projecten aangeboden. Deze hebben betrekking op de terreinen toelating, integratie & participatie en voorlichting en ontmoeting. Stichting VluchtelingenWerk Zuid-Nederland werkt in de regio’s Noord-Brabant, Limburg en de Bommelerwaard.

Ten behoeve van de inburgeringstrajecten op verschillende locaties is een vacature beschikbaar voor:

Docent NT2 t.b.v. afdeling Inburgering voor 12 tot 36 uur per week.

De docent NT2 is verantwoordelijk voor het verzorgen van inburgeringstrajecten.
Hij/zij is in het bezit van de NT2 certificering of het certificaat bvNT2 of in de afrondende fase van de opleiding NT2 of het portfolio t.b.v. de EVC procedure bvNT2.

Wij nodigen uitsluitend kandidaten uit die voldoen aan de hierboven gestelde eis.

Via de trajecten worden de cursisten voorbereid op het Inburgeringsexamen of Staatsexamen NT2.
De trajecten worden uitgevoerd op de inburgeringslocaties: Breda, Tilburg, Eindhoven, Heusden, Valkenswaard, Meijerijstad, Uden, Oss, Weert, Venlo, Roermond, Sittard-Geleen, Heerlen en Maastricht.

Organisatorische positie
De docent NT2 ressorteert hiërarchisch onder de coördinator inburgering.

Taken:

 • Verantwoordelijk voor een juiste uitvoering, kwalitatief en kwantitatief, van de verschillende inburgeringstrajecten.
 • Verzorgen van het klassikale NT2 aanbod met daarbinnen gedifferentieerde niveaus.
 • Verantwoordelijk voor de inzet van aanvullende dienstverlening parallel aan het inburgeringstraject, zoals de inzet en de coaching van vrijwillige klassenassistenten binnen Open leercentra en vrijwillige individuele taalcoaches.
 • Verwerken van gegevens en mutaties in het cliëntregistratiesysteem (VVS) conform de hiervoor gestelde richtlijnen en verstrekken van mondelinge en/of schriftelijke informatie hierover.
 • Maken van periodieke rapportages vanuit het cliëntregistratiesysteem voor het management en externe aanbieders ten behoeve van de verantwoording conform de hiervoor geldende richtlijnen.
 • Het afnemen en beoordelen van de taal-intake en op basis daarvan het opstellen van een op-maat inburgeringsaanbod en trajectplan.
 • Bijkomende administratieve taken afwikkelen met en ten behoeve van cursisten.
 • Leveren van een bijdrage aan de onderwijsontwikkeling en vernieuwing.

Profiel:

 • HBO werk- en denkniveau.
 • In bezit van NT2 certificering of certificaat bekwaam docent bvNT2 dan wel in de afrondende fase zijn.
 • Gedifferentieerd les kunnen geven.
 • Beschikt over aantoonbare didactische vaardigheden.
 • Ervaring met zowel alfabetiserings- als staatsexamen-trajecten.
 • Coachingsvaardigheden voor het aansturen van vrijwillige klassenassistenten en taalcoaches.
 • Kennis van en inzicht in administratieve processen en inrichting, alsmede in (het begrippenkader van) de administratieve organisatie.
 • Goede organisatievaardigheden voor het organiseren van de verschillende onderdelen van het inburgeringsaanbod.
 • Sociale vaardigheden voor het motiveren, stimuleren en instrueren van cursisten.
 • Zelfstandig en in zelfsturende teams kunnen werken.
 • Team van vrijwilligers kunnen aansturen.
 • Interdisciplinair kunnen werken.
 • Flexibel en stressbestendig.
 • Oplossingsgericht kunnen denken.

Salaris en aanstelling
Dit is een doorlopende vacature voor een aantal locaties binnen onze regio.
De functie docent NT2 wordt onder de CAO Sociaal Werk ingeschaald op schaal 8.
De functie is voor 12 uur tot 36 uur per week.
Werktijden en indiensttreding in overleg.
Het overleggen van een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) is verplicht.

Informatie en reactie
Meer informatie over VluchtelingenWerk Zuid-Nederland is te vinden op www.vluchtelingenwerk.nl/zuidnederland.
Voor meer informatie over de vacature kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met:
Katrin Euer en Najad Sharif, coördinatoren inburgering (Limburg), 06-12241600 / 06-20010818,
Karin Mulders, coördinator inburgering (Breda – Eindhoven – Tilburg), 06-10042668,
Marianka Finke, coördinator inburgering (Brabant-Oost), 06-30534097.

Schriftelijke reacties met motivatie en CV kun je (in pdf) mailen naar vacature-zuid@vluchtelingenwerk.nl, t.a.v. coördinator inburgering, o.v.v. vacaturenummer 18-05 docent NT2.

Na ontvangst van sollicitatie ontvangen kandidaten zo spoedig mogelijk een reactie.

AddToAny

Delen Tweet Delen Delen Mail