Vluchteling gezocht die zijn/haar verhaal wil vertellen

De komst van vluchtelingen in Nederland maakt veel los. Lang niet iedereen kent de feiten en weet wat het werkelijk betekent om vluchteling te zijn. Vluchten; het verlaten van je land van herkomst, het achterlaten van familieleden, loslaten van het vertrouwde, is geen gemakkelijke opgave. Daarom wil VluchtelingenWerk dit  zichtbaar maken en zo het draagvlak voor vluchtelingen bevorderen. In het project 'Bekend maakt Bemind' wordt voorlichting gegeven en organiseren we ontmoetingen op scholen en bij diverse organisaties.

Taakomschrijving
Een team van vrijwillige voorlichters, waarvan één Nederlander en één met een vluchtelingachtergrond geeft presentaties en stimuleert dialoog en ontmoeting. De hoofdrol is weggelegd voor de ervaringsdeskundige, een vrijwilliger met een vluchtelingenachtergrond.

We vragen jou om je persoonlijke verhaal te vertellen, over je leven in het land van herkomst, de reden van vlucht, je vlucht, je aankomst in Nederland en je toekomst. Hieraan geeft je natuurlijk je eigen draai. Na het vertellen van je verhaal ga je in gesprek met het publiek over je verhaal. Dit gebeurt bij jongeren op scholen, maar ook bij (sport)verenigingen, wijkcentra en diverse maatschappelijke organisaties. Je wordt hierbij ondersteund door de Nederlandse vrijwilliger  die voorafgaand aan jouw verhaal het publiek informeert over wat vluchten betekent, met behulp van diverse materialen.

De teams worden lokaal en regionaal ingezet. Je werkt vaak vanuit één locatie waarbij je inzetbaar bent in meerdere gemeenten in een subregio van VluchtelingenWerk Zuid-Nederland.  Als voorlichter Bekend maakt Bemind word je landelijk getraind.

Wat vragen wij?
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers met een vluchtelingachtergrond die in teamverband voorlichtingsactiviteiten willen uitvoeren.

Je herkent jezelf in het volgende profiel:

 • Affiniteit met het geven van voorlichting aan groepen
 • In staat en bereid zijn in het Nederlands je eigen verhaal te vertellen
 • Stevig in je schoenen staan
 • Ervaring in presenteren / gesprekken leiden is een pré
 • Creatief zijn in onverwachte situaties
 • Flexibel en bereidheid zijn om te werken in verschillende gemeenten in de regio Zuid-Nederland
 • Houden aan afspraken en planningen
 • Tijdsinvestering: ongeveer een dagdeel per week, flexibel in te zetten
 • Commitment om minimaal 1 jaar onderdeel uit te maken van het project
 • Een contract bij VluchtelingenWerk als vrijwilliger  (indien je een Verklaring Omtrent Gedrag kunt overleggen)

Wat bieden wij?

 • Boeiend, nuttig, afwisselend werk en de kans om relevante werkervaring op te doen;
 • Deskundige begeleiding door een beroepskracht op de locatie en/of door de projectleider Bekend maakt Bemind
 • Training voor 'Bekend maakt Bemind'-vrijwilligers;
 • Een enthousiast team van voorlichters, waar je deel van uit maakt;
 • Onkostenvergoeding en verzekering tijdens werktijd.

Interesse?
Aanmelden voor deze vrijwilligersfunctie kan via het aanmeldformulier op de website van VluchtelingenWerk Zuid-Nederland. Stuur voor vragen over deze vacature een mail naar bekendmaaktbemind-zuid@vluchtelingenwerk.nl of bel naar 06-12434970.