startersfunctie teamleider

Stichting VluchtelingenWerk Zuid-Nederland is een professionele vrijwilligersorganisatie aangesloten bij VluchtelingenWerk Nederland (VWN). Stichting VluchtelingenWerk Zuid-Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en nieuwkomers en helpt hen bij het opbouwen van een bestaan in Nederland. Daartoe worden op maat producten en projecten aangeboden. Deze hebben betrekking op de terreinen toelating, integratie & participatie en voorlichting en ontmoeting. Stichting VluchtelingenWerk Zuid-Nederland werkt in de regio’s Noord-Brabant, Limburg en de Bommelerwaard.

VluchtelingenWerk Zuid-Nederland pleit voor het benutten van talent van vluchtelingen. Middels het Participatiefonds VluchtelingenWerk Zuid-Nederland bieden wij vluchtelingen de kans werkervaring op te doen in een betaalde baan. Hierin kunnen zij gebruik maken van hun talenten en bieden wij hen de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen via interne opleidingen en professionele begeleiding.

Op dit moment hebben wij de volgende werkervaringsplaatsen beschikbaar:

Startersfunctie Teamleider
Vacaturenummer 18-23
Standplaats is Limburg/Oost-Brabant


Algemene kenmerken
De startersfunctie Teamleider informeert, begeleidt en ondersteunt de asielzoeker/vluchteling op het terrein van maatschappelijke begeleiding en/of arbeidsparticipatie


Doel van de functie
Het verlenen van individuele begeleiding/coaching aan statushouders.

Organisatorische positie
De startersfunctie Teamleider ressorteert hiërarchisch onder de regiomanager en functioneel onder de teamleider/projectleider.

Als startersfunctie Teamleider heb je de volgende werkzaamheden:
Opzetten en uitvoeren van begeleidingstrajecten voor vluchtelingen:

 • Voert gesprekken met cliënten over mogelijkheden en brengt behoeften en mogelijkheden van de cliënt in kaart;
 • Werkt aan de activering, empowerment, weerbaarheid en zelfredzaamheid van de client;
 • Begeleidt de cliënt in het maken van een weloverwogen keuze en vertaalt het beslissingsproces van de cliënt naar een methodisch en planmatig begeleidingstraject;
 • Bespreekt het begeleidingstraject met de cliënt en zorgt samen met client voor de uitvoering ervan;
 • Stelt samen met client diens persoonlijk actieplan op;
 • Legt alle relevante informatie inzake individuele trajecten en resultaten op cliëntniveau vast in VVS;
 • Signaleert knelpunten en behoeften vanuit de uitvoeringspraktijk en informeert de team c.q projectleider hierover, levert een bijdrage aan de verbetering van uitvoeringsprocessen, activiteiten en instrumenten.

Deskundigheidsbevordering en uniformiteit

 • Levert een bijdrage aan de werving van vrijwilligers;
 • Levert een bijdrage aan de ontwikkeling en verdieping van het opleidingsaanbod;
 • Biedt ondersteuning aan de Teamleider/PL rondom het opleiden van nieuwe vrijwilligers/medewerkers;
 • Neemt deel aan landelijke en regionale bijeenkomsten.

Voorlichting en draagvlakverbreding

 • Levert, in overleg met projectleider/teamleider, een bijdrage aan  draagvlakvergroting;
 • Biedt ondersteuning rondom de ontwikkeling van voorlichtingsmateriaal en documentatie.


Wat vragen wij?

 • MBO werk- en denkniveau (bij voorkeur opleiding/achtergrond in de richting maatschappelijk werk-dienstverlening/sociale dienstverlening/personeelswerk)
 • Kennis van het vreemdelingenrecht is een pré
 • Kennis van en ervaring met betrekking tot dienstverlening op het terrein van integratie, toelating van vluchtelingen of migranten.
 • Zeer redelijke tot goede kennis van Nederlandse taal in woord en geschrift.
 • Kennis van andere talen waaronder Engels is gewenst


Wat bieden wij kandidaten voor deze werkervaringsplaatsen?

 • Een werkervaringsplaats voor minimaal 6 tot maximaal 12 maanden (afhankelijk van het te doorlopen traject). De werkervaringsplaatsen zijn tijdelijke plaatsingen gericht op uitstroom naar een werkgever buiten de organisatie.
 • Vergoeding op basis van het minimum loon en vergoeding van evt. reiskosten woon-werkverkeer volgens de geldende regels binnen de organisatie
 • Coaching op de werkplek door professionals
 • Interne opleidingen binnen VluchtelingenWerk Nederland
 • Directe koppeling bij start met een Jobcoach welke aan de hand van een plan van aanpak samen met jou stappen gaat zetten in je leerproces gericht op uitstroom, bij voorkeur naar een betaalde baan, na max.12 maanden. Op deze wijze komen de werkervaringsplekken weer vrij voor anderen.


Ben je geïnteresseerd in een werkervaringsplaats?
Meer informatie over VluchtelingenWerk Zuid-Nederland kun je vinden op de website www.vluchtelingenwerk.nl/zuidnederland
De vacatures voor deze werkervaringsplaatsen worden zowel intern als extern uitgezet.

Schriftelijke reacties met motivatie en CV kun je mailen naar vacature-zuid@vluchtelingenwerk.nl o.v.v. het vacaturenummer van de betreffende werkervaringsplaats (in pdf formaat) tot en met 8 mei 2018. Bij vragen kun je op contact opnemen met Kaveh Pour, tel. 06-46767890.

AddToAny

Delen Tweet Delen Delen Mail