Taaltrainer NT2 (M/V) 24 uur per week

Ten behoeve van de inburgeringstrajecten is VluchtelingenWerk Zuid-Nederland op zoek naar taaltrainers NT2. De Taaltrainer NT2 is verantwoordelijk voor het verzorgen van inburgeringstrajecten. Via de trajecten worden de cursisten voorbereid op het Inburgeringsexamen of Staatsexamen NT2.

Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingenwerk Brabant Centraal (SNV) is een maatschappelijke organisatie die haar bijdrage wil leveren aan het realiseren van een pluriforme multi-etnische en multiculturele Nederlandse samenleving. SNV treedt hierbij op als intermediair en belangenbehartiger op de terreinen toelating, integratie & participatie, arbeidstoeleiding en voorlichting & ontmoeting. SNV werkt in de regio Breda – Tilburg - Eindhoven.

Kandidaten die in het bezit zijn van de NT2 certificering of het certificaat  bvNT2 of in de afrondende fase zijn van de opleiding NT2 of het portfolio t.b.v de EVC procedure bvNT2 worden uitgenodigd te solliciteren. De Taaltrainer NT2 ressorteert hiërarchisch onder de regiomanager.

 

Taken

 • Verantwoordelijk voor een juiste uitvoering, kwalitatief en kwantitatief, van de verschillende inburgeringstrajecten.
 • Verzorgen van het klassikale NT2 aanbod met daarbinnen gedifferentieerde niveaus.
 • Verantwoordelijk voor de inzet van aanvullende dienstverlening parallel aan het inburgeringstraject, zoals de inzet en de coaching van vrijwillige klassenassistenten binnen Open leercentra en vrijwillige individuele taalcoaches.
 • Verwerken van gegevens en mutaties in het cliëntregistratiesysteem conform de hiervoor gestelde richtlijnen en verstrekken van mondelinge en/of schriftelijke informatie hierover.
 • Maken van periodieke rapportages vanuit het cliëntregistratiesysteem voor het management en externe aanbieders ten behoeve van de verantwoording conform de hiervoor geldende richtlijnen.
 • Het afnemen en beoordelen van de taal-intake en op basis daarvan het opstellen van een op-maat inburgeringsaanbod en trajectplan.
 • Bijkomende administratieve taken afwikkelen met en ten behoeve van cursisten.

 

Profiel

 • HBO werk- en denkniveau
 • In bezit van NT2 certificering of certificaat bekwaam docent bvNT2
 • Beschikt over aantoonbare didactische vaardigheden
 • Ervaring met zowel alfabetiserings- als staatsexamen-trajecten
 • Coachingsvaardigheden voor het aansturen van vrijwillige klassenassistenten en taalcoaches
 • Kennis van en inzicht in administratieve processen en inrichting, alsmede in (het  begrippenkader van) de administratieve organisatie
 • Goede organisatievaardigheden voor het organiseren van de verschillende onderdelen van het inburgeringsaanbod
 • Kennis van en inzicht in administratieve processen en inrichting, alsmede in (het  begrippenkader van) de administratieve organisatie
 • Goede organisatievaardigheden voor het organiseren van de verschillende onderdelen van het
 • inburgeringsaanbod
 • Kennis van de toepassing van relevante applicaties op NT2 gebied en automatiseringspakketten t.b.v. digitale lesmethodieken
 • Sociale vaardigheden voor het motiveren, stimuleren en instrueren van cursisten
 • Zelfstandig en in zelfsturende teams kunnen werken
 • Team van vrijwilligers kunnen aansturen
 • Flexibel
 • Stressbestendig
 • Out of the box kunnen denken
 • Creatief in oplossingen
 • Teamworker
 • Interdisciplinair kunnen werken


Salaris en aanstelling

De functie Taaltrainer NT2 wordt onder de CAO Welzijn ingeschaald op schaal 8. De functie is voor minimaal 24 uur per week. Werktijden in overleg. Standplaats wordt locatie Breda, Eindhoven en Tilburg.

 

Informatie en reactie

Meer informatie over SNV Brabant Centraal is te vinden op de website www.snvbrabantcentraal.nl. Voor meer informatie over de vacature kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Kaveh M. Pour, regiomanager 013– 536 36 30. Schriftelijke reacties dienen binnen te zijn bij: SNV Brabant Centraal afdeling P&O, t.a.v. Sollicitatiecommissie o.v.v. Taaltrainer NT2 , postbus 700, 5000 AS Tilburg of mail naar personeelszaken@snvbrabantcentraal.nl

Na ontvangst van CV en motivatiebief ontvangen kandidaten zo spoedig mogelijk een reactie.

AddToAny

Delen Tweet Delen Delen Mail