Teamleider t.b.v. Maatschappelijke Begeleiding Heerlen (36 uur p/wk)

Stichting VluchtelingenWerk Zuid-Nederland is een professionele vrijwilligersorganisatie aangesloten bij VluchtelingenWerk Nederland (VWN). Stichting VluchtelingenWerk Zuid-Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en nieuwkomers en helpt hen bij het opbouwen van een bestaan in Nederland. Daartoe worden op maat producten en projecten aangeboden. Deze hebben betrekking op de terreinen toelating, integratie & participatie en voorlichting en ontmoeting. Stichting VluchtelingenWerk Zuid-Nederland werkt in de regio’s Noord-Brabant, Limburg en de Bommelerwaard.

VluchtelingenWerk Zuid-Nederland zoekt voor Zuid Limburg een:

Teamleider t.b.v. Maatschappelijke Begeleiding – Heerlen
36 uur per week


Organisatorische positie:
De teamleider ressorteert hiërarchisch onder de regiomanager.

 

Taken:

 • Het bijhouden van ontwikkelingen die van invloed zijn op de dienstverlening en het signaleren van zaken die relevant zijn voor het beleid van de regio;
 • Het leveren van een bijdrage aan de lokale positionering en lokaal netwerk;
 • Het aansturen en opleiden van vrijwilligers en stagiaires op het gebied van het primair proces;
 • Het werven en selecteren van vrijwilligers en stagiaires op het terrein van de dienstverlening;
 • Het coachen en bieden van vakinhoudelijk ondersteuning aan vrijwilligers en stagiaires;
 • Het coördineren van de uitvoering, stellen van prioriteiten, geven van werkinstructies, controleren van de werkuitvoering met betrekking tot kwaliteit en voortgang;
 • Het onderhouden van uit de functie voortvloeiende (externe) contacten;
 • Het bewaken van de afspraken over taakverdeling tussen vrijwilligers en stagiaires en de andere maatschappelijke instellingen;
 • Het signaleren van afwijkingen en knelpunten en het voeren van overleg hierover met de regiomanager;
 • Het voeren van dagelijks beheer van de in de locatie(s) in gebruik zijnde accommodatie(s) en inventaris;
 • Het leveren van een bijdrage aan het opstellen van het werkplan voor de regio.

 

Kennisgebieden en vaardigheden:

 • Afgeronde relevante HBO(+) opleiding (bv. Social Work).
 • Ruime kennis van en ervaring met betrekking tot dienstverlening op het terrein van integratie van vluchtelingen en migranten.
 • Ervaring in het aansturen van en werken met vrijwilligers.
 • Kennis van relevante softwarepakketten zoals VVS.
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving (m.b.t. inburgering en sociale wetgeving).
 • Specifieke kennis van het participatiebeleid van de gemeente.
 • Kennis van en inzicht in didactische vaardigheden.
 • Kennis van en ervaring met leidinggeven.
 • Kennis van de sociale kaart en het lokale netwerk.
 • Globale kennis van het vreemdelingenrecht.
 • Minimaal 2 jaar relevante werkervaring in de welzijnssector.
 • Agogische vaardigheden.
 • Coachen en samenwerken.
 • Gestructureerd en zelfstandig werken.
 • Resultaatgericht werken voor het realiseren van afgesproken taken.

Salaris en aanstelling:
De functie wordt onder de CAO Sociaal Werk ingeschaald op schaal 8. De functie is voor 36 uur per week. Het betreft een tijdelijk dienstverband voor 12 maanden.
Datum indiensttreding is zo spoedig mogelijk. 
Standplaats is Heerlen.
Het overleggen van een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) is verplicht.

Ben je geïnteresseerd?
Meer informatie over VluchtelingenWerk Zuid-Nederland kun je vinden op de website www.vluchtelingenwerk.nl/zuidnederland.

De vacature wordt zowel intern als extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een interne kandidaat.

Schriftelijke reacties met motivatie en CV (in pdf formaat) kun je mailen naar vacature-zuid@vluchtelingenwerk.nl o.v.v. vacaturenummer 18-39  tot en met 17 augustus 2018.

Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met Jeroen Corduwener, regiomanager, tel. 06-30127233.

Wij nodigen uitsluitend kandidaten uit die voldoen aan het hierboven gestelde profiel.
De gesprekken vinden plaats in week 35.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

AddToAny

Delen Tweet Delen Delen Mail