Vluchtelingen Investeren in Participeren (VIP)

VluchtelingenWerk gaat samen met werkgevers, opleiders en lokale overheid in het project Vluchtelingen Investeren in Participeren (VIP) 1500 vluchtelingen voorbereiden op werk.

Wij geloven in een integrale aanpak die aansluit op de inburgering,  waardoor de barrières die er nu zijn voor arbeidsparticipatie van vluchtelingen worden verminderd en waarbij alle partijen hun verantwoordelijkheid nemen. Vluchtelingen, werkgevers én overheid. Zodat vluchtelingen zelfbewust keuzes  maken, hun weg weten te vinden en kansen krijgen op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Dit project wordt medegefinancierd door het Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF) en de Rabobank.
 

 

Meer weten of meedoen?

Kijk hier voor meer informatie of neem contact met ons op.

Deel dit met anderen