VluchtelingenWerk blijft bereikbaar in coronacrisis

De dienstverlening van VluchtelingenWerk gaat tijdens de coronacrisis zo goed mogelijk door. Statushouders en asielzoekers kunnen in deze onrustige periode op onze steun blijven rekenen, we blijven urgente vragen behandelen. Maar we mijden gezondheidsrisico’s, onze dienstverlening is de komende tijd aangepast.

We onderhouden het contact met cliënten bij voorkeur via telefoon, email en whatsapp. Als het nodig en mogelijk is, kan er een afspraak op kantoor gemaakt worden.

Dit betekent de volgende werkwijze voor de kantoren in gemeentes en de centrale opvang:
  • Er wordt niet langer gewerkt met open inloopspreekuren, dus mail of bel om een afspraak te maken;
  • VluchtelingenWerk scheidt urgente en niet-urgente zaken;
  • Er wordt bekeken of de vraag per telefoon (eventueel met tolk) of email/whatsapp/Skype etc. beantwoord kan worden;
  • Zo nodig wordt een afspraak gemaakt op kantoor (dit geldt alleen voor locaties die niet gesloten zijn);

Zo blijft het directe contact beperkt tot een minimum beperkt en zijn er geen volle wachtruimten.
Een aantal locaties zijn helaas gesloten. De teamleiders van deze locaties zijn per mail en telefoon bereikbaar voor alle (urgente) vragen.

Lessen en trainingen

Inburgeringslessen, PVT-workshops en andere trainingen gaan niet door op de gebruikelijke manier. Docenten en taalcoaches zijn creatief bezig om de taal op afstand te onderhouden. Voor bepaalde niveaugroepen worden ook videolessen aangeboden die vergelijkbaar zijn met het reguliere inburgeringsonderwijs. VluchtelingenWerk biedt nu ook online inburgeringscursussen. Dat geldt als formeel onderwijs op uren die door DUO gefactureerd worden. Bekijk hier de informatie voor de cursisten over wat het online inburgeringsonderwijs inhoudt.

1-op-1 begeleiding door taalcoaches en participatiecoaches

Vrijwilligers hebben contact met hun maatje via Whatsapp, telefoon etc.

Huisvesting

Vanwege de verscherpte maatregelen is de huisvesting van statushouders opgeschort. COA, VNG en VluchtelingenWerk onderzoeken of we een manier kunnen vinden om veillig te huisvesten binnen de huidige (on)mogelijkheden.

Informatie voor vluchtelingen

Voor meer informatie over het Coronavirus in meerdere talen, kijk op de de pagina Corona voor anderstaligen en laaggeletterden.

donderdag 23 april 2020