Wat we voor uw gemeente kunnen betekenen

In veel gemeenten binnen onze regio biedt VluchtelingenWerk Zuid-Nederland maatschappelijke en juridische begeleiding voor statushouders. Maar onze professionele vrijwilligers en beroepskrachten doen nog veel meer!

  • We begeleiden trajecten voor de Participatieverklaring.
  • We voeren projecten uit op gebied van arbeidsparticipatie, taal, voorlichting/draagvlakbevordering, opvoeding, culturele uitwisseling
  • In een aantal grotere gemeenten hebben we een regierol om de vele initiatieven rond vluchtelingen in goede banen te leiden en zijn we voor verschillende organisaties een sparringpartner. 
  • Als er een asielzoekerscentrum (azc) in uw gemeente staat, houdt VluchtelingenWerk daar spreekuren voor de bewoners van het azc.

Wat verandert er voor gemeenten in de nieuwe wet inburgering?
In 2021 gaat de nieuwe Wet inburgering van kracht. Met de komst van deze inburgeringswet krijgen gemeenten meer regie bij inburgering. Wat gaat er precies voor gemeenten veranderen? Lees meer over de belangrijkste thema's

Als uw gemeente een project wilt uitvoeren voor statushouders en/of nieuwkomers dat niet hieronder wordt genoemd of nog niet bestaat, neem dan contact met ons op. We denken graag met u mee en kunnen terugvallen op ervaringen van collega's in andere regio's. 

Lees hier meer over onze projecten.

Maatschappelijke begeleiding

Wanneer een vluchteling in Nederland mag blijven en zich in een gemeente mag vestigen, moet er ontzettend veel geregeld worden.

Arbeidsparticipatie

Nieuwkomers met een verblijfsvergunning kunnen met behulp van VluchtelingenWerk Zuid-Nederland hun vaardigheden en kennis vergroten om zo hun kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren. Bovendien maakt VluchtelingenWerk Zuid-Nederland werkgevers bewust van de kwaliteiten en meerwaarde van nieuwkomers.

Participatieverklaring

Nieuwe Nederlanders

Alle vluchtelingen en andere nieuwkomers moeten een ‘participatieverklaring’ ondertekenen. Deze verklaring is bedoeld om hen te wijzen op de rechten, plichten en fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving.

Juridische begeleiding

Juridische begeleiding op kantoor

In de juridische begeleiding wordt hulp geboden bij het verlengen van een verblijfsvergunning of problemen rond een vergunningsaanvraag of naturalisatie.

Contact voor gemeenten

Als uw gemeente al samenwerkt met VluchtelingenWerk dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon: een teamleider in uw gemeente of de Regiomanager.

Is er nog geen samenwerking, neem dan contact op met uw vraag via info-zuid@vluchtelingenwerk.nl of bel 040-243 30 10. 

 

Uitgelicht | Gemeenten

20 jan 2020

In 2021 gaat de nieuwe Wet inburgering van kracht. Met de komst van deze inburgeringswet krijgen gemeenten meer regie bij inburgering....

15 aug 2019

Vandaag ontvingen negen statushouders hun horecacertificaat. De statushouders volgden een horeca project waarbij de Wess Horeca Groep...

11 jul 2019

Yes hier zijn we trots op! We hebben de primeur in GO!zine over ons project 'In de Zorg-Uit de Zorgen', dat vluchtelingen met een...