Voorlichting & ontmoeting

VluchtelingenWerk Zuid-Nederland organiseert regelmatig activiteiten gericht op draagvlakbevordering en het stimuleren van ontmoeting en contact tussen verschillende culturen.

Draagvlakverbreding
 

Ambassadeur van VluchtelingenWerk: een brugfunctie tussen de maatschappij en de vluchteling.

Op alle locaties zijn vrijwilligers actief op weg in de lokale omgeving, dit zijn onze ambassadeurs. Graag vergroten we het draagvlak voor de vluchtelingen.

Een 'PR offensief' kan op verschillende manieren uitgevoerd worden:

 • Informatiestand op evenementen
 •     Debatavonden
 •     Informatiebijeenkomsten
 •     Lobby op politiek lokaal niveau
 •     Mede-organiseren van cultuuravonden of festivals
 •     Contacten met de media
 •     Social media

 

 • Informatie en ontmoeting

  Een van de pijlers van 'informatie en ontmoeting' is het vergroten van het draagvlak voor nieuwkomers en vluchtelingen. VluchtelingenWerk Zuid-Nederland is daarom zeer gericht op het stimuleren van ontmoeting en contact tussen verschillende culturen en organiseert hiervoor regelmatig ontmoetingsactiviteiten in wijken, kennismaking tussen groepen, voorlichtingsbijeenkomsten voor burgers, voorlichtingsbijeenkomsten voor stichtingen en ondernemingen, werkbezoeken voor raadsleden en B&W. Daarnaast staat ze open voor initiatieven vanuit organisaties, professionals, studenten en bevlogen en betrokken burgers om gezamenlijk mogelijkheden te onderzoeken en uit te werken ten behoeve van de draagvlakverbetering in de samenleving. Dit loopt van betrokkenheid bij kunstmanifestaties en theaterproducties tot realisatie van industriële producten ten behoeve van vluchtelingen.

 • Voorlichting op scholen

  In vrijwel elke gemeente binnen het werkgebied van vluchtelingenWerk Zuid-Nederland wordt voorlichting over vluchtelingen gegeven op scholen. Voorlichting kan ervoor zorgen dat er bij jonge mensen een genuanceerder beeld krijgen van vluchtelingen en hun verhaal, nieuwkomers, inburgering en integratie. VluchtelingenWerk Zuid-Nederland geeft voorlichting in alle categorieen onderwijs, van primair onderwijs tot universitair onderwijs.

Deel dit met anderen