Speciaal voor jongeren: Wake Up Your Mind!

Wake Up Your Mind is een landelijk jongerenproject van VluchtelingenWerk Nederland. Jonge Nederlanders en jonge statushouders bedenken zelf in teamverband diverse projecten. En voeren ze vervolgens gezamenlijk uit op basis van gelijkwaardigheid.

Kleine groepjes jongeren bedenken samen een activiteit die ze vervolgens ook gaan waarmaken. Deze activiteiten dragen bij aan een betere multiculturele samenleving. Samenwerking en verbinding staan daarbij centraal.

Voor wie?
Het project is bedoeld voor jongeren tussen de 17-27 jaar met zowel een Nederlandse als een vluchtelingenachtergrond, die graag in contact komen met anderen jongeren, die nieuwsgierig zijn naar andere culturen en die graag samenwerken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hoe ziet het project eruit?
Als je meedoet aan een het project, dan neem je gedurende ongeveer 3-4 maanden deel aan wekelijkse bijeenkomsten met een groepje van zo'n 10 jongeren. De bijeenkomsten draaien om creativiteit, betrokkenheid en ondernemerschap en elkaar leren kennen! We bieden begeleiding en trainingen door professionals om je talenten te ontdekken en ontwikkelen. Na afronding van een activiteit kijken we feestelijk terug op wat we hebben bereikt!

Aan wat voor activiteiten kun je denken?

  •  Vloggen om jongeren in het AZC te informeren over het leven in Nederland;
  •  Een cultuurfestival organiseren waar je alles over elkaars culturen ontdekt;
  •  Sportdag voor kinderen/tieners met zowel een vluchteling- als Nederlandse achtergrond;
  •  Samen koken en eten met buurtbewoners;
  •  Informatieavonden organiseren over bijvoorbeeld de Syrische cultuur.

Proeftuin

Het project is in 2019 gestart als proeftuin om te experimenteren met het organiseren en uitvoeren van de maatschappelijke diensttijd (MDT). MDT wordt vanuit de overheid gesubsidieerd en is bedoeld om jongeren hun talent te laten ontdekken en tegelijkertijd iets goeds te doen voor een ander.

In Breda en Tilburg zijn 2 teams opgezet, beide bestonden uit 20 jongeren in de leeftijd van 18 tot 27 jaar in een gelijke mix van Nederlanders en statushouders. De teams hebben een aantal projecten bedacht en uitgevoerd. Ontmoetingen, projecten uitvoeren en elkaars cultuur leren kennen waren volgens de deelnemers de drie belangrijkste elementen van Wake Up Your Mind.

Locaties
In Zuid Nederland kun je op drie locaties meedoen aan Wake up your Mind!: in Eindhoven, Breda en Tilburg,

Meedoen?!
Leer elkaar kennen door samen een activiteit te organiseren! Ben jij tussen de 17 en 27 jaar en wil jij het verschil maken? Of ken je Nederlandse jongeren of jongeren met een vluchtelingenachtergrond waar dit echt iets voor is?

Aanmelden is nog mogelijk!
Je kunt ook contact opnemen met:
Ivonne Boone, Projectleider Wake Up Your Mind: iboone@vluchtelingenwerk.nl
(Eindhoven)
Eline van Wingerden, Projectmedewerker: evanwingerden@vluchtelingenwerk.nl
(Breda en Tilburg)

Samenwerkingspartners
Wake Up Your Mind wordt uitgevoerd in 2021. We werken samen met landelijke en lokale netwerkorganisaties zoals Newbees en Jongerenambassadeurs.
Dit project wordt mogelijk gemaakt door ZonMw.