Wat doet VluchtelingenWerk Zuid-Nederland?

Het is voor vluchtelingen vaak moeilijk om de weg te vinden in ons land en een eigen plek te verwerven. We helpen hen bij het papierwerk, informatie, taal en participatie en laten hen welkom voelen in onze regio. De niet aflatende inzet van onze vrijwilligers is daarbij erg belangrijk. Kijk hier voor meer info.

 • Arbeidsparticipatie

  Nieuwkomers met een verblijfsvergunning kunnen met hulp van VluchtelingenWerk Zuid-Nederland hun vaardigheden en kennis vergroten om zo hun kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren. Bovendien maakt VluchtelingenWerk Zuid-Nederland werkgevers bewust...

  Lees verder
 • Integratie & participatie

  Een groot deel van de werkzaamheden van VluchtelingenWerk Zuid-Nederland in de gemeenten is gericht op het bevorderen van de integratie en participatie van cliënten. Dit wordt verzorgt in de fases 'Vestiging en Oriëntatie' en 'Taal en Participatie'.

  Lees verder
 • Juridische begeleiding

  De juridische vrijwilligers helpen bij de asielprocedure en verblijfsrechtelijke zaken.

  Lees verder
 • Voorlichting & ontmoeting

  VluchtelingenWerk Zuid-Nederland organiseert regelmatig activiteiten gericht op draagvlakbevordering en het stimuleren van ontmoeting en contact tussen verschillende culturen.

  Lees verder
 • Participatiefonds

  Vluchtelingen willen zo snel mogelijk participeren in, en deel uitmaken van, de Nederlandse samenleving, onder andere door actief te zijn op de arbeidsmarkt. ...

  Lees verder