Voorlichting & ontmoeting

VluchtelingenWerk Zuid-Nederland organiseert regelmatig activiteiten gericht op draagvlakbevordering en het stimuleren van ontmoeting en contact tussen verschillende culturen.

Ambassadeur van VluchtelingenWerk: een brugfunctie tussen de maatschappij en de vluchteling. Op alle locaties zijn vrijwilligers actief op weg in de lokale omgeving, dit zijn onze ambassadeurs
Het vergroten van draagvlak voor vluchtelingen is een belangrijk component van onze inzet en werkzaamheden.

Een 'PR offensief' kan op verschillende manieren uitgevoerd worden:

 • Informatiestand op evenementen
 • Debatavonden
 • Informatiebijeenkomsten
 • Lobby op politiek lokaal niveau
 • Mede-organiseren van cultuuravonden of festivals
 • Contacten met de media
 • Social media

 

 • Informatie en ontmoeting

  Een van de pijlers van 'informatie en ontmoeting' is het vergroten van het draagvlak voor nieuwkomers en vluchtelingen. VluchtelingenWerk Zuid-Nederland is daarom zeer gericht op het stimuleren van ontmoeting en contact tussen verschillende culturen en organiseert hiervoor regelmatig ontmoetingsactiviteiten in wijken, kennismaking tussen groepen, voorlichtingsbijeenkomsten voor burgers, verenigingen, scholen, stichtingen en ondernemingen, werkbezoeken voor raadsleden en B&W.

  Daarnaast staat ze open voor initiatieven vanuit organisaties, professionals, studenten en bevlogen en betrokken burgers om gezamenlijk mogelijkheden te onderzoeken en uit te werken ten behoeve van de draagvlakverbetering in de samenleving. Dit loopt van betrokkenheid bij kunstmanifestaties en theaterproducties tot realisatie van industriële producten ten behoeve van vluchtelingen.

   

  Bekend maakt Bemind

  In het kader van draagvlakverbreding is er in 2017 ook een landelijk project opgestart om dit te bevorderen. Voorlichting kan ervoor zorgen dat er bij jonge mensen een genuanceerder beeld krijgen van vluchtelingen en hun verhaal, nieuwkomers, inburgering en integratie. In de klas, op de werkvloer, de sportvereniging of de hobbyclub: overal wordt óver vluchtelingen gesproken. Met het project Bekend maakt Bemind bieden wij de mogelijkheid in gesprek te gaan mét een vluchteling en geven wij hem of haar een gezicht. Onze speciaal daarvoor getrainde vrijwilligers komen in koppels op bezoek, een vluchteling en een niet-vluchteling. Tijdens deze laagdrempelige bijeenkomsten delen zij feitelijke informatie over vluchtelingen, maar vooral hun persoonlijke verhaal: waarom moet iemand vluchten en hoe is het om in Nederland een nieuw leven op te bouwen?

  Bekijk voor meer informatie de link naar het project, of neem contact op met bekendmaaktbemind-zuid@vluchtelingenwerk.nl

Deel dit met anderen