Way2Work

Veel vluchtelingen hebben geen (beroeps)netwerk en moeite met het vinden van werk. Hoe kunnen we dit netwerk van deze groep vergroten, zorgen voor wederzijds begrip en hiermee de weg naar arbeid en participatie vergemakkelijken?

Doel
Doel is een relevant netwerk op te zetten voor vluchtelingen en hen in contact te brengen met Nederlandse vakgenoten, zogenaamde mentoren. De mentoren laten de vluchteling gericht kennis maken met de Nederlandse arbeidsmarkt en ontstaat er een reëel beroepsbeeld. Soms zijn ideeën hierover anders dan de werkelijkheid. Het is enorm zinvol om mensen te laten praten met vakgenoten. Zo ontstaat inzicht in mogelijkheden en in de haalbaarheid van een toekomstige baan.

Hoe
Door middel van groepsgewijze trainingen en persoonlijke presentaties, laat de vluchteling weten wat hij of zij graag wil bereiken, wat belangrijk is voor die persoon, en wat zijn achtergrond is. Na de training worden de deelnemers aan een arbeidscoach gekoppeld. Gezamenlijk gaan zij op zoek naar een vakgenoot (mentor) voor kennisdeling en contact.

Regio
Het project richt zich voornamelijk op de provincie Brabant en dan vooral de regio’s Eindhoven en Tilburg.

Dit project is inmiddels afgerond.