VIP 2 / Werk aan de Winkel

Vanaf januari 2018 is VluchtelingenWerk Zuid-Nederland gestart met het uitvoeren van VIP2 trainingen. VIP staat voor Vluchtelingen Investeren in Participeren, waarbij VIP2 een vervolg is op het eerdere succesvolle VIP project. Het project beoogt om tot medio 2020 vierhonderd statushouders in Zuid-Nederland naar werk toe te begeleiden. Binnen de VIP2-methodiek leren de deelnemers vaardigheden die nodig zijn voor het vinden van een baan of opleiding in Nederland.

Het traject bestaat uit een groepstraining, één-op-één coaching door vrijwillige arbeidscoaches en het opdoen van praktijkervaring tijdens bedrijfsbezoeken, vrijwilligerswerk en stages. Na afloop zijn de deelnemers goed voorbereid op de arbeidsmarkt en hebben zij aan zelfvertrouwen gewonnen. Inmiddels zijn de eerste trainingen afgerond en hebben een aantal deelnemers al de overstap naar betaald werk of stage gemaakt, terwijl anderen met een opleiding starten.

De komende periode worden de VIP2-trainingen verder uitgerold in diverse gemeentes in Zuid-Nederland. Joep Avontuur trekt als projectleider het VIP2 project in Zuid-Nederland in nauwe samenwerking met de Teamleiders Arbeidsparticipatie van VluchtelingenWerk Zuid-Nederland in de volgende gemeenten: Maastricht, Stein, Sittard-Geleen, Eindhoven, Den Bosch, Tilburg, Goirle, Alphen, Chaam, Breda, Drimmelen.

VIP2 is te zien als het activerende vervolg op het inburgeringsonderdeel Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA). Waar ONA een verplichting is, is VIP2 vrijwillig en bouwt voort op wat men al geleerd heeft met als gevolg dat deelnemers een scherper en realistisch beeld hebben van de stappen die ze op de arbeidsmarkt gaan zetten. Ieder VIP2 traject wordt afgesloten met een Netwerkbijeenkomst waarin de deelnemers zich voorstellen en middels een persoonlijke pitch hun geschiktheid voor inzet op de arbeidsmarkt onderstrepen.

Wilt u meer weten of bijvoorbeeld als werkgever deelnemen aan de netwerkbijeenkomst, neem dan contact op met het project via vip2-zuidnederland@vluchtelingenwerk.nl