Werk Wijzer

Met het project Werk-Wijzer wil VluchtelingenWerk de scholing voor arbeidscoaches versterken en uitbouwen met digitale tools gecombineerd met trainingen en een kennisplatform. Dat ontwikkelen doen we samen. Met de ontwikkelde leerlijn zijn vrijwillige arbeidscoaches beter toegerust om hun taak uit te voeren: het begeleiden van vluchtelingen naar werk en/of opleiding.

VluchtelingenWerk streeft met arbeidsparticipatie na dat statushouders zo snel mogelijk volwaardig deelnemen aan het arbeidsproces, voortbordurend op hun talenten en ambities. Wij werken daarbij vanuit de kracht van de vluchteling en leveren maatwerk. Belangrijk is dat de vluchteling zelf verantwoordelijk is en het in de toekomst ook zelf moet kunnen doen.

Samen een leerlijn ontwikkelen
In Werk-Wijzer wordt een leerlijn opgebouwd rond de fases van een arbeidsparticipatietraject. Eind 2018 is deze leerlijn klaar. We ontwikkelen deze samen. Het jaar 2018 gebruiken we om de fases en tools te testen, zodat we tot de beste leerlijn komen.

Fase 0 t/m 6

De leerlijn is opgedeeld in verschillende fases. Fase 1 is de start van het traject, fase 6 de afronding. De fases zijn een richtlijn en afhankelijk van het kennisniveau van de vluchteling.

Fase 0. Inwerkprogramma van VluchtelingenWerk en voorbereiden op traject
Fase 1. Kennismaken, doelen bepalen en werkafspraken maken
Fase 2. Profiel maken met de cliënt
Fase 3. Oriënteren op de praktijk
Fase 4. toewerken naar de langdurige praktijkplek
Fase 5. Werken en volgen hoe het op het werk gaat
Fase 6. Afronden traject

Dit project is inmiddels afgerond.