Als bedrijf

Vluchtelingen zijn, noodgedwongen en niet vooraf gepland, gevlucht uit landen met andere taal, andere cultuur, andere arbeidsomstandigheden en andere opleidingseisen en onderwijsvormen. En in veel gevallen zijn er daarnaast extra belemmeringen door min of meer ernstige traumatische ervaringen. Dat vraagt om extra inspanning en begeleiding om tot de gewenste arbeidsparticipatie te komen.

VluchtelingenWerk wil via trajecten voor arbeidsparticipatie vluchtelingen gereedmaken voor de arbeidsmarkt. Dit is in het belang van de maatschappij (beperking langdurige uitkering, voorkomen dat de volgende generatie ook niet aan het werk komt) en natuurlijk de vluchteling zelf. Daarvoor is het nodig om voldoende niveau (vakgericht) Nederlands te leren, beroepsopleidingen (leer/werk- trajecten) te doen en te oefenen op Nederlandse sollicitatie-omstandigheden. Essentieel is daarbij dat ze via stages, werkervaringsplekken en vrijwilligerswerk de gelegenheid krijgen om thuis te raken in de Nederlandse werkomstandigheden.

Wil je als bedrijf iets betekenen?

Wij kunnen en willen ons werk niet alleen doen. VluchtelingenWerk werkt graag samen met andere organisaties – waaronder bedrijven. Wil je als bedrijf in Zuid-Holland of Zeeland iets betekenen voor VluchtelingenWerk? Dat kan, op allerlei manieren. Kijk ook op onze landelijke pagina  voor meer inspiratie.
1. Steun ons werk financieel
Vrije giften zijn welkom, maar geoormerkte donaties zijn ook een optie. Op onze projectenpagina (klik hier) kun je een keuze maken, zodat voor iedereen duidelijk is waar het geld aan besteed wordt.
2. Bied kansen op werk
Veel vluchtelingen willen niets liever dan aan de slag gaan. Wij helpen ze zich voor te bereiden op de Nederlandse arbeidsmarkt, bedrijven helpen hen door bijvoorbeeld stageplaatsen en ontmoetingen op de werkvloer te bieden. Dergelijke stages en ontmoetingen kunnen uitmonden in betaalde banen, maar dat hoeft niet per se.  Bekijk wat VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland doet in het project VIP (klik hier) en wat bedrijven kunnen doen op het gebied van werk voor vluchtelingen.
Wil je een teamdag organiseren waar je iets voor vluchtelingen kan betekenen of hen wilt betrekken? Neem voor de mogelijkheden contact op met info@zinnigezaken.nl.
3. Werk samen met ons aan draagvlakversterking
Net zoals bijvoorbeeld uitgeverij Van Dale deed via de publicatie van dit interview met vluchtelingen in het Taaljaarboek 2016.
4. Ontwikkel samen met ons nieuwe producten of diensten
Zo ontwikkelde consultancybedrijf CapGemini samen met ons e-learning modules voor de vrijwilligers van VluchtelingenWerk.
5. Werk samen met ons aan lobby en beleidsbeïnvloeding
Bijvoorbeeld: advocatenkantoor Prakken d'Oliveira en VluchtelingenWerk werken nauw samen in het kader van strategisch procederen.
6. Help ons om meer te doen met minder geld
Een goed voorbeeld is online mediabureau KrabMedia. Zij produceerden tegen kostprijs een filmpje met testimonials van bedrijven over hun samenwerking met VluchtelingenWerk.
 

Een heel ander idee?

Heb je een heel ander idee en wil je even sparren over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op op.

Paula Verstelle, 06-23 35 47 67 pverstelle@vluchtelingenwerk.nl
of
Radboud Fransen, 06-51224097 rfransen@vluchtelingenwerk.nl

Deel dit met anderen