Steun ons met een gift

Met uw gift kunnen onze professionele beroepskrachten en vrijwilligers zich blijven inzetten voor een rechtvaardige behandeling van vluchtelingen en hun integratie. Dat is goed voor vluchtelingen en goed voor de Nederlandse samenleving. Uw steun is dus van groot belang.

Wilt u het werk van VluchtelingenWerk in deze regio steunen met gift? Dat kan door uw donatie over te maken op:  

NL 70 TRIO 0391 1658 28 ten name van VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland

Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage en wij zorgen ervoor dat deze goed wordt besteed. Bijvoorbeeld door noden van vluchtelingen te ledigen via het noodfonds voor vluchtelingen (zie hieronder).  

Noodfonds: financiële ondersteuning voor vluchtelingen

Naast begeleiding van vluchtelingen en allerlei projecten, heeft VluchtelingenWerk ook een Noodfonds. Dit Noodfonds geeft cliënten financiële ondersteuning bij hoge legeskosten, een acute medische behandeling, de kosten om een gezin te herenigen en andere uitzonderlijke situaties die niet onder de reguliere voorzieningen vallen. De meeste aanvragen worden gedaan in het kader van gezinshereniging. Het lukt veel vluchtelingen niet om het hele bedrag van vliegtickets bij elkaar te krijgen en het Noodfonds kan hen met een gift of een lening verder helpen. Bedrijven, organisaties, kerken en donateurs van de landelijke vereniging VluchtelingenWerk vullen het Noodfonds aan. Vluchtelingen krijgen niet zo maar een gift of lening. Het Noodfonds is snel leeg en daarom wordt elke aanvraag zorgvuldig bekeken. Ook is er in de meeste gevallen een drempelbedrag ingesteld wat de vluchtelingen zelf moeten bijdragen. 

Noodfonds Zeeland

Vluchtelingen in de provincie Zeeland kunnen terecht bij Refugium. Deze organisatie beheert het noodfonds voor cliënten van VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland in Zeeland. Voor giften en meer informatie: www.refugium.nl.

Deel dit met anderen