Extra inzet gemeenten blijft hard nodig

Het blijft een moeilijke opgave statushouders naar werk of een opleiding te begeleiden. Alhoewel gemeenten de laatste jaren steeds meer doen om statushouders hier goed in te ondersteunen, blijven de resultaten bescheiden. Dertien procent van de statushouders die sinds 2015 instroomden, vond een baan. Dat blijkt uit de derde uitgave van de monitor ‘Vluchtelingen aan het Werk’ uitgevoerd door Kennisplatform Integratie & Samenleving.

Uit de monitor blijkt dat persoonlijke aandacht én intensieve begeleiding door speciaal voor statushouders aangestelde klantmanagers, een belangrijke factor is in het succesvol toe leiden naar werk. In 84 procent van de gemeenten zijn dergelijke deskundige klantmanagers aangesteld om statushouders te begeleiden. Ook zijn er diverse aanpakken ontwikkeld waarbij statushouders de inburgering kunnen combineren met (vrijwilligers)werk.
‘De extra inspanning van de gemeenten is absoluut een mooie ontwikkelingen. Maar uit deze monitor blijkt opnieuw dat de resultaten tegenvallen. Dit onderschrijft de complexiteit van de materie’, zegt Radboud Fransen, projectleider op het gebied van arbeidsparticipatie van VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland.

Maatwerk

Fransen pleit voor veel meer creativiteit en flexibiliteit om de resultaten snel op te poetsen. ‘Voor deze groep is vaak echt maatwerk nodig. Je kunt als gemeente iemand die drie dagen per week een inburgeringscursus volgt, niet ook nog eens verplichten 24 uur per week te werken. Gemeenten moeten op individueel niveau beter om de eventuele belemmeringen heen werken.’

Waarschuwing

In de monitor ‘Vluchtelingen aan het Werk’ wordt gewaarschuwd voor de situatie die ontstaat als de extra gelden van het Rijk voor deze gemeentelijke trajecten wegvallen. De geboekte resultaten zijn, ondanks de groter wordende inzet van gemeenten om statushouders sneller en beter aan werk te helpen, nog bescheiden, stellen de onderzoekers: ‘Intensieve begeleiding op maat blijft ook de komende jaren hard nodig.’

Eenzijdige focus

VluchtelingenWerk Nederland gaf al eerder aan dat de extra inzet van overheidsorganisaties, werkgevers en maatschappelijke organisaties langer nodig bijft. De investering dreigt verloren te gaan als deze projecten te vroeg stoppen.

Overigens waarschuwt projectleider Radboud Fransen van VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland voor een eenzijdige focus op ‘zo snel mogelijk aan het werk helpen’. Sommige statushouders kunnen de taal volgens Fransen prima op de werkvloer leren. ‘Maar aan de andere kant stellen werkgevers ook vaak behoorlijke eisen aan het taalniveau. Soms om heel begrijpelijke redenen, zoals veiligheid of klantcontact. Dus nee; je kunt niet alles al werkende leren.’

donderdag 20 september 2018

AddToAny

Delen Tweet Delen Delen Mail