Goed voorbereid op zelfstandige terugkeer

Zelfstandige terugkeer naar Guinee

Vluchtelingen van wie de asielaanvraag is afgewezen, moeten Nederland zelfstandig verlaten. Dat is na een vaak jarenlang verblijf in Nederland verre van eenvoudig. Hoe veilig is de situatie in het land van herkomst nu? Zijn er banen? En hoe zal de familie reageren op de terugkeer? Wij helpen vluchtelingen zich goed voor te bereiden op hun terugkeer.

Vluchtelingen die niet in Nederland mogen blijven, krijgen te maken met veel drempels die belemmeren dat ze teruggaan naar het land van herkomst. Bijvoorbeeld schaamte ten opzichte van de familie en een gevoel van falen, omdat de jaren in Nederland 'verloren jaren' zijn geworden.

Praktische belemmeringen

Er zijn vaak praktische belemmeringen, zoals het niet kunnen verkrijgen van bron- of reisdocumenten. Ook spelen de politieke en economische situatie en de levenskansen in het land van herkomst een grote rol. De asielzoeker heeft vaak vragen als: zijn er wel mogelijkheden om 'thuis' weer aan het werk te gaan? Is er nog wel een sociaal netwerk?

Begeleiding is belangrijk

Vluchtelingen hebben jaren in een 'wachtstand' gestaan en zijn niet meer gewend de regie te nemen. Begeleiding bij het vinden van een toekomstperspectief en bij de zelfstandige terugkeer is dus belangrijk. VluchtelingenWerk biedt deze begeleiding.

Perspectief voor nieuw bestaan

Wij vinden het belangrijk dat terugkeer zoveel mogelijk gebeurt volgens een aantal principes:

 • Er is sprake van ‘zelfstandig vertrek’, dat wil zeggen dat de (ex-)asielzoeker op basis van goede informatie zelf besluit terug te gaan.
 • Terugkeren moet veilig zijn. Hierbij moet worden gekeken naar juridische veiligheid: is terugkeer mogelijk zonder angst voor vervolging of onmenselijke behandeling? Maar ook naar fysieke veiligheid (tijdens de reis terug, waaronder bescherming tegen gewapende aanvallen) en materiële veiligheid (waaronder toegang tot het land en het verwerven van middelen van bestaan). VluchtelingenWerk volgt de veiligheidssituatie in de landen van herkomst nauwlettend en past het beleid hierop aan.
 • De terugkeer moet waardig zijn en er moet een perspectief zijn voor een nieuw bestaan in het land van herkomst.
 • De terugkeer wordt gemonitord, om de rechten van de individuele asielzoeker te beschermen en om bij te dragen aan een effectief terugkeerbeleid.

Zelfstandige terugkeer

Met goede begeleiding is terugkeer mogelijk. Daar gelooft VluchtelingenWerk in. En zo maken we de cirkel van onze dienstverlening rond: het adviseren van (uitgeprocedeerde) asielzoekers en vluchtelingen van A tot Z – van aankomst tot zelfstandigheid – waar ter wereld dit ook is.

Animatie Terugkeer_met_Nederlandse_ondertitels

 • Uitgeprocedeerd? Bespreken van mogelijkheden met de asielzoeker

  Met het project Met Opgeheven Hoofd 2 begeleidt VluchtelingenWerk (met name) uitgeprocedeerde asielzoekers. Samen met cliënten bespreken we de mogelijkheden: een eventuele (nieuwe) procedure, de consequenties van illegaliteit en ondersteuning bij terugkeer. En we bekijken hoe we praktische en emotionele drempels die terugkeer belemmeren kunnen aanpakken, zodat cliënten zelf een weloverwogen keuze kunnen maken. Dit gebeurt op 20 regionale steunpunten volgens een landelijke, uniforme methodiek. Als de cliënt besluit terug te gaan, krijgt hij verdere begeleiding in het VluchtelingenWerk-project Met Opgeheven Hoofd 2 of via re-integratieactiviteiten van een van onze partners. Zo zorgen we ervoor dat de terugkeer zo goed mogelijk verloopt.

 • Voorbereiding op zelfstandige terugkeer

  Uitgeprocedeerde asielzoekers die willen terugkeren, kunnen gebruikmaken van de voorzieningen van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). Zij bieden bijvoorbeeld reisdocumenten en een ticket naar het land van herkomst. Maar een asielzoeker heeft voor een duurzame terugkeer soms meer hulp nodig. Juist VluchtelingenWerk, die gedurende de hele asielprocedure naast de asielzoeker staat, kan op een respectvolle manier helpen bij het voorbereiden van zelfstandige terugkeer. Dat doen we via  het project: Met Opgeheven Hoofd 2.

  In het project Met Opgeheven Hoofd 2 krijgen cliënten begeleiding bij de voorbereiding op de daadwerkelijke terugkeer en hun re-integratie. We brengen de cliënt hiervoor in contact met een partnerorganisatie in het land van herkomst. We bespreken de mogelijkheden voor werk, een eigen onderneming, contact leggen met familie, opleiding, medische zorg of huisvesting. En we maken een plan van aanpak.

  De partnerorganisatie in het land van herkomst ondersteunt teruggekeerde cliënten bij het uitvoeren van hun plan. De medewerkers van dit soort lokale organisaties kennen het land het best en kunnen daardoor goede informatie geven over de politieke en economische situatie en over mogelijkheden om een nieuw bestaan op te bouwen. Zo kunnen uitgeprocedeerde asielzoekers ‘met opgeheven hoofd’ terugkeren.

 • Samenwerking bij terugkeer en re-integratie

  Voor de begeleiding rondom terugkeer werken we nauw samen met partners in Nederland die zich bezighouden met terugkeer en re-integratie.

  Ook maken we deel uit van ERSO, het netwerk van European Reintegration Support Organisations. ERSO ondersteunt in samenwerking met partner-NGO's in landen van herkomst de duurzame re-integratie van uitgeprocedeerde asielzoekers. Voor meer informatie zie: www.erso-project.eu.

 • Mazan aan het woord

  Mazan (42) keerde terug naar Noord-Irak.

  'Mensen begrijpen niet waarom ik ben teruggekeerd, na zo’n lange reis. Maar ik ben blij dat ik terug ben bij mijn familie, vrouw, kinderen en ouders.'


  Lees meer in de nieuwsbrief:
   

 • Meer weten of meedoen?

  Wil je meer weten over de project Met Opgeheven Hoofd 2 of wil je onze terugkeerproject (financieel) ondersteunen? Stuur dan een e-mail naar landelijk projectleider Annet IJff, aijff@vluchtelingenwerk.nl.

  Voor meer informatie over de uitvoering van de projecten in de regio kun je contact opnemen met Mascha van Lith, mvanlith@vluchtelingenwerk.nl

Onze projecten

Bekijk en lees meer over onze succesvolle projecten voor bijvoorbeeld werk, taal of zelfstandige terugkeer. Of lees hoe wij kinderen informatie geven in asielzoekerscentra.

Vacatures

Vrijwilligerswerk bij VluchtelingenWerk is een onvergetelijke ervaring die je niet wilt missen. Kijk snel of er een vrijwilligersvacature of stageplek is die bij jou past.

We zijn regelmatig op zoek naar vrijwilligers of stagiairs. Met jouw inzet kun je echt iets betekenen voor vluchtelingen. Je kunt hen wegwijs maken in het complexe Nederland, helpen hun gezin te herenigen, de taal oefenen en nog veel meer. Klik op onderstaande knop om beschikbare functies te zoeken jouw gemeente.

Op zoek naar informatie?


Wil je meer weten over de project Met Opgeheven Hoofd 2 of wil je onze terugkeerproject (financieel) ondersteunen? Stuur dan een e-mail naar landelijk projectleider Annet IJff, aijff@vluchtelingenwerk.nl.

Voor meer informatie over de uitvoering van de projecten in de regio kun je contact opnemen met Mascha van Lith, mvanlith@vluchtelingenwerk.nl

Of bezoek een van onze steunpunten:

Steunpunt Terugkeer Den Haag
Hooftskade 91
2526 KB Den Haag Route
T 070-3897001
Counselor: Margreet Bakker, mbakker@vluchtelingenwerk.nl

Steunpunt Terugkeer Leiden
Oude Rijn 44B
2312 HG Leiden Route
T 071-5133088
Counselor: Margreet Bakker, mbakker@vluchtelingenwerk.nl

Steunpunt Terugkeer Rotterdam
Counselor: Oscar Lemmens: olemmens@vluchtelingenwerk.nl

Met opgeheven hoofd terug naar 'huis'

09-01-2020

VluchtelingenWerk Nederland ondersteunt vanuit het project ‘Met Opgeheven Hoofd’ asie