Kinderen blijven kinderen, en dus duurt de stilte nooit lang

Onze voorlichters Arne en Hasan gaven in december, vlak voor de lockdown, gastlessen aan de groepen 6, 7 en 8 op de Christelijke Basisschool Prins Maurits in Dirksland (Goeree-Overflakkee). ‘We zijn heel tevreden. De voorlichting heeft veel indruk gemaakt’, zo blikt leerkracht Ad Anker terug.

De kinderen leerden volgens Anker een aantal dingen: het gewone van het opgroeien in een vrij land waarin iedereen veilig is en de ingrijpende omstandigheden waardoor mensen er voor moeten kiezen te vluchten. Daarnaast leerden zijn leerlingen dankzij de voorlichting over het verlangen naar en recht hebben op een veilige plek waar je mag zijn die je bent. Ook voor mensen uit verre landen, waar dat niet vanzelfsprekend is.
De voorlichting in Dirksland vloeide voort uit ons project ‘Bekend maakt Bemind’, waarin de ontmoeting centraal staat. De leerlingen maakten in hun klas kennis met onze voorlichter Hasan, die zijn levensverhaal vertelde. Over de mooie tijden in Syrië toen hij jonger was, maar ook de nare periode die volgde, over zijn vlucht en aankomst in Nederland.

'Echte' vluchteling

Je kon een speld horen vallen. Het lezen van een boek of het kijken van een film is toch heel wat anders dan iemand die voor je klas zo’n echt verhaal staat te vertellen. En die na afloop – anders dan bij dat boek of film – ook nog ‘live’ al je vragen beantwoordt.
‘Ik vertel de leerlingen wie ik ben en waarom ik naar Nederland vluchtte. Zo horen ze de situatie van een echt persoon, van een echte vluchteling. Dat is anders dan een verhaal in de media’, aldus Hasan. ‘Kinderen leren zo indirect ook meer over de situatie in andere landen.’

Hele schok

Voordat Hasan aan zijn verhaal begon, had onze andere voorlichter Arne, de introductie voor zijn rekening genomen. Hij peilde de voorkennis van de leerlingen. Bijvoorbeeld of ze wisten hoeveel kinderen er over de hele wereld op de vlucht zijn. Dat aantal is vaak een hele schok. De klassen van meester Ad Anker bleken goed voorbereid. Er waren posters gemaakt met veel informatie over het onderwerp.
De gastles Bekend maakt Bemind paste volgens Anker goed in IPC (International Primary Curriculum), de op de school gebruikte methode voor geïntegreerde zaakvakken (geschiedenis, aardrijkskunde, biologie en godsdienst/levensbeschouwing). ‘Het thema was: verhuizende mensen, één van de onderwerpen ging over vluchtelingen en migratie. Dat wilden we wat anders aanpakken, we kozen voor deze gastles die veel indruk heeft gemaakt. Vooral de omstandigheden van de vlucht, het komen in een land waar je eigen taal niet gesproken wordt en de grote reis door verschillende landen. Dat is goed overgekomen’, aldus Anker.

Arabische les

Tijdens de presentatie werd er goed geluisterd, werden er volgens Anker goede vragen gesteld en er was oprechte aandacht. Een paar dagen na de gastles liet hij de klas een collage en praatmuur maken.
Gastlessen van Bekend maakt Bemind zijn heftig. En dat is geen wonder, omdat de vluchtverhalen van onze voorlichters vaak emotioneel zijn. Maar kinderen blijven gelukkig kinderen. En dus duurt de stilte nooit lang. Na het verhaal van Hasan werd er ook al weer snel gelachen. Hij moest beloven dat hij dit nieuwe jaar terugkomt om de klas Arabisch te leren.

Ook online is de emotie over een vluchtverhaal voelbaar

‘Er is is in Nederland veel onbekend over vluchtelingen: waar komen ze vandaan, waarom vluchten ze, hoe komen ze in Nederland en hoe vangen we ze hier op? Door daarover in gesprek te gaan met leerlingen van basis- en VO-scholen, bij bedrijven, studenten en allerlei andere organisaties wil ik bijdragen aan meer bekendheid hierover. In de hoop dat zo het draagvlak onder de bevolking groeit.’ Dat is voor voorlichter Arne de motivatie er samen met Hasan op uit te trekken en gastlessen te verzorgen.

‘Bekend maakt Bemind, een ander verhaal’ is echter niet alleen geschikt voor het onderwijs. Onze voorlichters geven ook presentaties bij gemeenten, organisaties en bedrijven. Dat laatste is namelijk ook een heel goed idee als zo’n bedrijf een werknemer met vluchtelingachtergrond in dienst neemt, of een stageplek aanbiedt.

Meer begrip

Projectleider Mirjam Walsmit biedt Bekend maakt Bemind ook aan binnen het curriculum van opleidingen. Denk aan een PABO maar ook aan de opleidingen maatschappelijk werk of  zorg/welzijn. Hoe waardevol is het als mensen in de zorg – bijvoorbeeld de huisarts en de verloskundige - meer begrip hebben voor vluchtelingen?
Corona zorgt ervoor dat ook ons digitale aanbod steeds beter wordt. Ook zo kunnen we gewoon ons verhaal vertellen en staan we open voor vragen. En wedden dat zelfs online de emotie over een vluchtverhaal voelbaar zal zijn?

Voor meer informatie: https://www.vluchtelingenwerk.nl/zuidwestnederland/praat-je-over-met-mij of mwalsmit@vluchtelingenwerk.nl

Twee van onze voorlichters: Hasan (links) en Arne

woensdag 13 januari 2021