Leerniveau en prijzen

Welk leerniveau bieden wij aan?  Hoeveel kost bij ons een module? Bekijk de berekening van twee voorbeeldtrajecten.

Leerniveau en tempo

Er zijn groepen met verschillende leerniveau’s:

  • Alfabetisering
  • Inburgeringsexamen
  • Staatsexamen I (niet op alle locaties)
  • Staatsexamen II (niet op alle locaties)

Prijzen

Wat een traject kost, is afhankelijk van het benodigde aantal modules.

  • Een module bestaat uit 13 lesweken;
  • de startmodule kost €1606,00;
  • de modules die volgen kosten €1456,00;
  • de verplichte ONA module kost € 900,00;
  • deze moduleprijzen zijn inclusief intake en lesmateriaal en exclusief examens.
  • Ter vergelijking: dit komt neer op een uurprijs van €14,00.

Hoeveel modules nodig zijn, hangt af van het niveau en de leerbaarheid van de cursist. We bepalen het niveau door een uitvoerige intake.

Waarom kiezen zoveel cursisten voor ons?

Inburgering groepje aan tafel

7 redenen waarom zoveel cursisten kiezen voor VluchtelingenWerk:

In één keer slagen!

Lees waarom wij al onze inburgeraars in één keer willen laten slagen voor hun examen.

Ga voor meer informatie naar een leslocatie van VluchtelingenWerk.
Klik voor het adres op dit overzicht Leslocaties Inburgering.
Of stuur een e-mail naar inburgering-zuidwest@vluchtelingenwerk.nl
Wij zijn telefonisch bereikbaar op
010-229 23 69.

Inschrijven leslocatie Inburgering