Leiden: een stad vol compassie (en zeker ook voor vluchtelingen)

Leiden is een stad vol compassie. Dat merken vluchtelingen die hier worden gehuisvest en warm worden ontvangen. En dat merken onze collega’s aan de tomeloze inzet van de vele vrijwilligers die nieuwkomers in de stad op weg helpen.

Sinds dinsdag heeft Leiden een Handvest voor Compassie, getekend door het college van B&W. Wethouder Marleen Damen verwees in de feestelijke bijeenkomst in haar toespraak naar een werkbezoek dat ze vorige bracht aan VluchtelingenWerk Leiden. De wethouder ging ook uitgebreid in op Leiden als stad voor vluchtelingen.

Regiomanager Angela van der Lans ondertekende het handvest namens onze organisatie. Zij deed dat met deze woorden:

‘Compassie is voor ons: het onbevooroordeeld welkom heten van vluchtelingen en hen wegwijs maken in hun nieuwe bestaan en tegelijkertijd draagvlak creëren binnen de samenleving om op deze manier bij te dragen aan een duurzame integratie van vluchtelingen in Leiden.’

Voor meer informatie: www.leidencompassiestad.nu

VluchtelingenWerk Leiden is op zoek naar vrijwilligers-met-compassie. Wie komt er helpen? Klik hier voor onze vacatures.
https://www.vluchtelingenwerk.nl/node/239693/content/vacatures?field_typ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vrijdag 15 november 2019