Lespakket of gastles?

Iedereen heeft een mening over vluchtelingen. Soms is die gebaseerd op feiten, maar soms ook op fabels of vooroordelen. Wat is precies een vluchteling? Waarom vangt Nederland vluchtelingen op? Tijdens onze gastlessen en in onze lespakketten komen die vragen – en nog veel meer – aan de orde.

Ons voorlichtingsaanbod bestaat uit:

  • Gastlessen op scholen, waarbij de les vaak door een oud-vluchteling en een vrijwilliger van VluchtelingenWerk wordt gegeven. De gastlessen zijn voor leerlingen op basisscholen tot studenten aan hogescholen en universiteiten. Lees meer op de pagina Ontmoeting in de klas.
  • Lespakketten voor docenten die zelfstandig aan de slag willen. We hebben gratis lespakketten voor leerlingen in de bovenbouw van het primair onderwijs tot de bovenbouw van het voortgezet onderwijs en mbo. Klik hier voor alle lespakketten.

Voorlichting of een lezing aan volwassenen. We geven die bij maatschappelijke organisaties, gemeenten, serviceclubs, de politie en bedrijven. Lees de folder of kijk op de pagina Ontmoeting tijdens voorlichting.

Bekijk deze video over onze gastlessen:

Project Bekend maakt Bemind: Praat je met mij?

 

Ontmoeting in de klas

Gastles door VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland op de Erasmus Universiteit

'Als mensen een vluchteling spreken, dan is hij al snel niet meer 'die ander', maar een mens met een verhaal, een mens van vlees en bloed.'

Humanity House

Foto: Humanity House

Het voorlichtings- en educatie-aanbod van VluchtelingenWerk wordt u kosteloos aangeboden. Wilt u echt uitpakken voor uw leerlingen en heeft u wat budget beschikbaar? Dan kunt u een bezoek aan het Humanity House in Den Haag brengen.

Bezig met een werkstuk?

Contact voor voorlichting

We komen graag een gastles, lezing of voorlichting geven. Neem daarvoor contact op VluchtelingenWerk in uw gemeente of stuur een mail naar:
bmb-zuidwest@vluchtelingenwerk.nl


 

Uitgelicht voor scholen

25 apr 2020

Een corona-knutsel-kado voor alle kinderen in Nederland. Voor tijdens de soms wat lange, monotone thuis-zit-dagen. Kunstenares Parisa...

10 feb 2020

Samen met ROC Zadkine in Rotterdam organiseerde VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland vrijdag 7 februari een succesvolle interactieve...

09 apr 2019

VluchtelingenWerk startte het voorlichtingsproject Bekend maakt Bemind om het draagvlak in onze samenleving voor de opvang van...