Maak kennis met talenten

Isaias en werkgever

Vluchtelingen willen zelf ook graag zo snel mogelijk meedoen. Bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt. Toetreden tot de arbeidsmarkt betekent drempels overwinnen: de taal leren, inburgeringsexamen halen, leren een nieuw netwerk op te bouwen, een baan zoeken. En bekend raken met de Nederlandse (werk)cultuur. Het project VIP (Vluchtelingen Investeren in Participeren) ondersteunt vluchtelingen hierbij.

Werkgevers zijn vaak nog onbekend met vluchtelingen. En onbekend maakt onbemind. Maar de economie trekt aan en VluchtelingenWerk ziet veel mogelijkheden voor vluchtelingen. Werkgevers kunnen ze de kans bieden om hun talenten te benutten.

Op dit moment zijn ruim 180 bedrijven betrokken bij het project VIP. Die betrokkenheid kent verschillende vormen. Dit is wat deze werkgevers onder andere doen:

 • aanbieden van stages of werkervaringsplekken;
 • verzorgen van een kennismaking op de werkvloer (snuffeldag);
 • vluchtelingen laten oefenen met solliciteren op een VIP-training;
 • aanbieden van een ruimte waar trainingen kunnen plaatsvinden of het VIP-team kan overleggen.
 • Benieuwd naar de mogelijkheden om samen te werken met VluchtelingenWerk? Bekijk de folder. Klik op het icon om de folder te downloaden.
  folder VIP Werkgevers gezocht
   

Wilt u ook bijdragen, neem dan een kijkje bij ‘Samenwerkingen met bedrijven’ of neemt contact op met VluchtelingenWerk in uw regio of met uw gemeente om te kijken wat u kunt doen.

De Rabobank Foundation, die ook co-financier van het project is, werkte onlangs mee aan de naamsbekendheid van VIP door een mooi artikel over het project in hun magazine op te nemen.

Bekijk in de video hoe een werkgever kennis maakte met het talent van Hussein:
Lees verder onder de video.

VluchtelingenWerk Nederland

 • Masoud en Siva aan het woord

  Filmpje over VIP-deelnemer Masoud

  Masoud is een VIP-deelnemer uit Oegstgeest die een passende werkervaringsplek vond. Hij zet zijn ervaring als dijkinspecteur in Iran in bij Rijkswaterstaat. Bij VIP leerde hij dat het in Nederland goed is om je sterke kanten voor het voetlicht te brengen. Masoud is bijvoorbeeld heel gemotiveerd, een echte doorzetter. Bekijk hieronder een filmpje over Masoud.

  VluchtelingenWerk Nederland


  Filmpje over VIP-deelnemer Siva

  Siva vond dankzij VIP een betaalde baan. Ze werkt nu bij Foam Fotografiemuseum Amsterdam als administratief medewerker. In de VIP-training leerde zij haar kwaliteiten te benadrukken en kreeg ze het zelfvertrouwen om te solliciteren. Bekijk hieronder een filmpje over Siva.

  Project VIP: Maak kennis met het talent van Siva (lange versie)

 • Arbeidscoach Mariëlle aan het woord

  Mariëlle Koot begeleidt vluchtelingen naar werk. Zij vertelt waar zij als vrijwilliger energie van krijgt. Bekijk hieronder een filmpje van Marielle.

  Project VIP: Arbeidscoach Marielle vertelt

 • Met wie werken wij samen?

  VluchtelingenWerk werkt als maatschappelijk partner samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Via dit partnerschap zitten we samen met werkgevers om tafel om hen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met vluchtelingen.

  Veel gemeenten zijn overtuigd van de integrale aanpak/methodiek van project VIP om vluchtelingen langdurig uit de bijstand te krijgen. VIP wordt in meerdere gemeenten uitgevoerd. 

  Dit project wordt medegefinancierd door het Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF) en de Rabobank Foundation.

 • Waarom deze aanpak?

  Vluchtelingen hebben een ongunstige positie op de arbeidsmarkt. Dit vraagt om een specifieke aanpak. De cijfers wijzen uit dat hun arbeidsparticipatie de laatste tien jaar niet is verbeterd. Slechts 46 procent van de vluchtelingen heeft een betaalde baan, veelal een beperkte flexbaan.

  Hoge drempels voor vluchtelingen

  De drempels voor vluchtelingen zijn hoog, terwijl de Nederlandse overheid vindt dat participatie hun eigen verantwoordelijkheid is. Tegelijkertijd is bekend dat vluchtelingen gemotiveerde doorzetters zijn, maar ontregeld zijn door hun vlucht en door het onzekere verblijf in een asielzoekerscentrum. Er is sprake van taalachterstand en vluchtelingen zijn vaak niet bekend met de wereld van werk in Nederland. Vluchtelingen hebben kennis en vaardigheden nodig om toegang te krijgen tot de Nederlandse arbeidsmarkt.

 • Uitleg over VIP

  Vluchtelingen Investeren in Participeren (VIP) is een landelijk project van VluchtelingenWerk dat loopt in vele gemeenten. Ons doel: versnelde integratie en duurzame inzet van vluchtelingen.

  In het project VIP werken we samen met werkgevers, opleiders en de lokale overheid om 1.500 vluchtelingen voor te bereiden op werk. Wij geloven in een integrale aanpak die aansluit bij de inburgering. Daardoor verminderen de barrières die er nu zijn voor arbeidsparticipatie en nemen alle partijen hun verantwoordelijkheid: vluchtelingen, werkgevers, opleiders én overheid. Zo kunnen vluchtelingen bewust keuzes maken, hun weg vinden en kansen krijgen op de Nederlandse arbeidsmarkt.

  1.500 vluchtelingen naar baan of opleiding

  Onze rol is het bevorderen van participatie op de arbeidsmarkt bij 1.500 vluchtelingen. Zo kunnen zij een baan vinden óf een opleiding starten. Dit doen we door:

  • Het aanbieden van een trainingsprogramma waarbij de deelnemers de kerncompetenties leren die nodig zijn om 'arbeidsmarktfit' te zijn. Het VIP-traject bestaat verder uit ontmoetingsactiviteiten, werkbezoeken en de inzet van rolmodellen.
  • Het bieden van individueel maatwerk: een persoonlijke coach (vrijwilliger) werkt samen met de deelnemer aan de persoonlijke doelen en het realiseren van het individuele actieplan. De deelnemer maakt kennis met het bedrijfsleven en opleidingen en krijgt een werkervaringsplek. Er is een opleidingsbudget voor persoonlijke ontwikkeling.
  • Het bedrijfsleven te interesseren voor de doelgroep door hen het potentieel van vluchtelingen te laten ervaren. Door werkgevers in contact te brengen met vluchtelingen met als doel dat zij binnen hun bedrijf ruimte bieden aan vluchtelingen in de vorm van stages of (vrijwilligers)werk. Ook biedt VluchtelingenWerk expertmeetings en training voor bedrijven.
  • De (lokale) overheid te overtuigen van onze integrale aanpak/methodiek om vluchtelingen langdurig uit de bijstand te krijgen.
 • Wilt u meer weten of meedoen?

  Meer weten over VIP of het project (financieel) ondersteunen? Stuur dan een mail naar landelijk projectleider Karin de Bruin, kdebruin@vluchtelingenwerk.nl

  Bent u werkgever en benieuwd naar de mogelijkheden die vluchtelingen of wij u kunnen bieden?
  Neem contact op met Tamara Breugem, tbreugem@vluchte;lingenwerk.nl

Neem contact op met ons

Tamara Breugem
tbreugem@vluchtelingenwerk.nl
T 010 - 2292362 of 06 - 22 82 73 90

Wat levert onze inzet op?

Welke resultaten heeft VluchtelingenWerk voor ogen?

Goeie actie, van Pearle

05-02-2018

In juni 2017 stapt Bassel Alsabbagh (40) uit Damascus, brillenzaak Pearle te Lisse binnen en vraagt onbevreesd of ze mensen nodig hebben.

Doaa: een fris gezicht in gemeentehuis Goes

25-10-2017

Nee, in het stadskantoor van Goes is de werkvloer nog geen exacte afspiegeling van de bevolking. Maar daar wordt aan gewerkt.