Met Euro-Wijzer naar een gezond huishoudboekje

Vluchtelingen hebben door verschillende factoren een vergroot risico om in armoede of problematische schulden terecht te komen, zo blijkt uit recent onderzoek van Kennisplatform Integratie & Samenleving. Ons project Euro-Wijzer is er op gericht statushouders zo snel mogelijk financiëel zelfredzaam te maken, om zo financiële problemen als betaalachterstanden en schulden te voorkomen.

In de gemeente Molenlanden startte eind juni de Euro-Wijzer cursus Omgaan met Geld. Die cursus wordt gegeven in samenwerking met uitkeringsinstantie Avres en de gemeente en past volgens ons heel goed bij de nieuwe wet inburgering die in 2021 van kracht gaat. Volgens die wet krijgt de gemeente de regierol bij het inburgeren van nieuwkomers en gaat ze statushouders met een bijstandsuitkering voor zes maanden ‘ontzorgen’ van vaste lasten als bijvoorbeeld huur, energiekosten en verplichte verzekeringen. De statushouders ontvangt wat resteert en daarnaast de toeslagen.

Positief effect

De Euro-Wijzer cursus Omgaan met Geld in Nederland kan in deze periode worden ingezet om statushouders daadwerkelijk zelfredzaam te maken en voor te bereiden op de periode na het ontzorgen, om zo te voorkomen dat ze niet alsnog in de problemen komen. Een gezonde financiële situatie heeft, zo is ook de ervaring van VluchtelingenWerk, een positief effect op de snelheid en kwaliteit van inburgering, integratie en participatie.
De groep die nu van start is gegaan, in een locatie van inburgeringsschool Elycio, bestaat uit Syriërs met een Koerdische achtergrond. In de eerste bijeenkomst zijn goede afspraken gemaakt over vertrouwelijkheid. Trainster Linda Boele merkte meteen dat deze groep daar niet zo heel lastig over doet. ‘Nederlanders vinden het vaak lastig over hun financiële problemen te praten. In Syrië zijn dingen als salaris en vermogen blijkbaar helemaal geen taboe-onderwerpen. Deze groep kent op dit gebied geen schroom en hoeft dus geen drempel over.’

Drempel verlagen

Boele wordt tijdens de training ondersteund door een tolk. Verder is er een medewerker van Avres aanwezig. Op deze manier willen we de drempel voor de deelnemers verlagen om met vragen of problemen naar Avres toe te stappen. ‘De samenwerking met gemeente, de tolk van VluchtelingenWerk en Avres gaat goed. Alles is er op gericht om deze pilot succesvol te laten verlopen.’

 

Euro-Wijzer: ontwikkeld samen met het Nibud

VluchtelingenWerk heeft samen met het Nibud de methode Euro-Wijzer ontwikkeld voor statushouders om hun financiële zelfredzaamheid te vergroten. De methode is onderdeel van de Maatschappelijke Begeleiding door VluchtelingenWerk. Voor statushouders die meer begeleiding nodig hebben, kan aanvullend groepstraining worden ingekocht. Bij voorkeur krijgt een vluchteling beide aangeboden. De individueel begeleider is een langere periode betrokken bij de vluchteling en coacht, monitort en is tevens vraagbaak. De intensieve groepstraining heeft meerwaarde vanwege het leren van elkaar in een (kleine)groep. Zowel de cursus als de individuele begeleiding worden gegeven door getrainde (vrijwillige) medewerkers. Er is ook een speciale module voor jongeren – Euro-Passie- beschikbaar.

De methode is geschikt voor deelnemers met een verschillend opleidingsniveau, bevat materiaal in eigen taal en indien nodig wordt gewerkt met (vrijwillige) tolken. Ook wordt rekening gehouden met een beperkte beheersing van de Nederlandse taal of laaggeletterdheid door het gebruik van veel beeldmateriaal. Euro-Wijzer wordt door het Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS) als methode aangeraden aan gemeenten om de financiële zelfredzaamheid onder statushouders te vergroten (KIS, Financiële zelfredzaamheid onder statushouders, feb 2019).

Lees hier meer over Euro-Wijzer

 

maandag 1 juli 2019