maandag 12 februari 2018

Bekend maakt Bemind zorgt bij 'Human Flow' voor historisch perspectief

Vrijdagavond 9 februari werd de indrukwekkende documentaire 'Human Flow' vertoond in theater het Kruispunt in Barendrecht. In deze documentaire van Ai Weiwei worden de ontelbare vluchtelingenstromen in de wereld op film vastgelegd. Naast de vluchtelingenstromen als geheel worden ook ontroerende portretten van individuen getoond. Voorafgaande aan de documentaire was er voor de bezoekers een voorlichting in het kader van ons project 'Bekend maakt Bemind'.

Voorlichter Gijsbert Oonk van Bekend maakt Bemind ging in zijn presentatie in op de getallen van de wereldwijde migratie en de omvang van de vluchtelingenstromen, en plaatste deze in historisch perspectief. Opvallend is bijvoorbeeld dat het percentage van mensen die migreren, om welke reden dan ook,  van de totale wereldbevolking al heel erg lang rond de 3 procent ligt. Door absolute getallen te vergelijken met percentages ontstaan nieuwe inzichten.

Veel impact

Hierna vertelde Ahmad Saleh (Palestijn en nu statushouder in Vlaardingen) op indrukwekkende wijze zijn vluchtverhaal uit Syrië - nu 3 jaar geleden - en zijn ervaringen in Nederland. Zoals altijd leidde dit weer tot veel vragen uit het publiek. Hiermee werd ook weer duidelijk dat ook in het 'maatschappelijke middenveld' -  naast scholen een belangrijke doelgroep voor 'Bekend maakt Bemind'-  de dialoog en de ontmoeting met een statushouder veel impact hebben.

Heeft u ook interesse in een voorlichting in het kader van dit project? Dan kunt u contact opnemen met projectleider Edmond Sterk, esterk@vluchtelingenwerk.nl of telefonisch: 06 833 337 86

 

Het landelijke voorlichtingsproject 'Bekend maakt Bemind' (BMB) van VluchtelingenWerk Nederland is bedoeld om vooroordelen ten opzichte van vluchtelingen en alles wat daarmee samenhangt weg te nemen. Draagvlakbevordering dus. De voorlichting wordt gegeven door speciaal daarvoor getrainde teams die bestaan uit een Nederlandse vrijwilliger en een een statushouder (vluchteling met een verblijfsvergunning). De focus ligt vooral op het vluchtverhaal, juist om dialoog en ontmoeting met de vluchteling te bereiken. Doelgroepen zijn basisscholen en voortgezet onderwijs, maatschappelijke instellingen, pers en politiek. De praktijk toont inmiddels aan aan dat er veel verschillende podia zijn voor BMB.

Van vlees en bloed

Of het nu gaat om basisscholen, voortgezet onderwijs, politiek of het maatschappelijk middenveld, steeds weer is het leuk om te zien welk effect de dialoog en ontmoeting met een vluchteling op de doelgroep heeft. Door het vluchtverhaal, zien de aanwezigen bij een voorlichting  ineens een mens van vlees en bloed, geen anoniem iemand uit een persbericht. De vluchteling krijgt daarmee een gezicht. En dat is exact de bedoeling van dit project: Vooroordelen wegnemen door ontmoeting en dialoog. Praten met een vluchteling in plaats van over een vluchteling!

 

Deel dit met anderen