donderdag 14 december 2017

Giessenlanden: extra tijd voor extra taal

Taal is de sleutel om mee te kunnen doen in de maatschappij. Steeds meer gemeenten zijn bereid extra te investeren in extra tijd voor taal. VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland denkt en praat graag mee over de mogelijkheden.

In de gemeente Giessenlanden verzorgt VluchtelingenWerk in samenwerking met NLTraining de inburgeringslessen voor statushouders. Op onze leslocatie in Gorinchem leren de cursisten gedurende drie dagdelen per week over de Nederlandse taal en cultuur.
De gemeente gaf aan dat ze de cursus wilde intensiveren. Ze zag de meerwaarde van een extra dagdeel les: meer taalcontact in het Nederlands en dus een boost in het leerproces van de statushouders. Besloten is dat docenten tijdens dit vierde dagdeel les ‘vraaggestuurd werken’: de deelnemers kunnen aangeven waar ze extra begeleiding bij nodig hebben. Daarnaast is er natuurlijk veel aandacht voor spreek- en luistervaardigheid.

Persoonlijke begeleiding

VluchtelingenWerk en NLTraining richten zich met de taalboost in Giessenlanden vooral op sleutelvaardigheden die noodzakelijk zijn om te functioneren in de Nederlandse maatschappij. Zo leren deelnemers hoe ze kunnen omgaan met allerlei sociale situaties waar ze in het dagelijks leven mee te maken krijgen. Hoe maak je een afspraak bij de dokter? Hoe verpak je feedback voor je collega’s? En hoe voer je een tienminutengesprek op school? Dit gebeurt in kleine groepjes van maximaal acht cursisten, zodat er veel ruimte is voor persoonlijke begeleiding.
Hoe meer hoe beter, zo lijkt het. Toch werkt het niet altijd zo, zegt Mariëlle Moret, teamleider inburgering in Giessenlanden. ‘Dat zal per cursist verschillen. Bovendien moeten cursisten in het kader van de participatiewet vaak ook een aantal dagdelen beschikbaar zijn voor werk. Er moet een balans zijn, wij pleiten dus voor maatwerk. Maar dit initiatief tot een taalboost is geweldig. Hier hebben de cursisten maximaal baat bij.’ 

Erg gemotiveerd

Dat is ook hun eigen inschatting. ‘De cursisten gaven bij de evaluatie aan dat ze het prettig vinden dicht bij huis les te krijgen en ze zijn erg gemotiveerd voor de extra lessen. Ook de kleine groepen ervaren ze als positief’, vertelt Moret.
De cursisten Ranaa en Mehari uit Arkel  zijn de gemeente dankbaar: ‘Dit helpt. We hebben lekker veel tijd zelf te praten. Of om vragen te stellen.’
De statushouders in Giessenlanden waren niet verplicht gebruik te maken van het aanbod, maar ze zijn er allemaal enthousiast op ingegaan. De docenten van de normale inburgeringslessen merken bij sommige cursisten al dat ze flinke stappen maken. Momenteel wordt bepaald of het project verlengd wordt in 2018, vooralsnog is de gemeente positief.

Deel dit met anderen