woensdag 20 december 2017

VluchtelingenWerk Den Haag zoekt samenwerking met bedrijven

VluchtelingenWerk Den Haag zoekt stageplekken voor kleine groepjes statushouders die op laagdrempelige wijze ervaring willen opdoen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Hoe gaat het er aan toe op de werkvloer bij bedrijven in Nederland? Wat wordt er gevraagd, wat heeft de statushouder nog nodig voor ‘een echte baan’? Alleen door te ervaren kunnen nieuwe stadsgenoten antwoord krijgen op deze en vele andere vragen. Bovendien leren zij in de praktijk de taal die nodig is op de werkvloer sneller dan in een klaslokaal.

Het project van VluchtelingenWerk maakt deel uit van de gemeentelijk pilot ‘Den Haag zijn we met z’n allen’. In die pilot  wil de gemeente de afstand van nieuwkomers tot de Haagse samenleving en arbeidsmarkt verkleinen. Daarom wordt er extra ingezet op inburgeren, participeren en activeren richting de arbeidsmarkt. Bovendien is er extra aandacht voor taalvaardigheid. ‘We willen een stad zijn waarin iedereen kan meedoen. Waarin iedereen ook echt meedoet!’, stelt het stadsbestuur. Doel is het beter verankeren van de nieuwkomers in de stad Den Haag. Inburgeren is daarbij geen vrijblijvendheid maar een maatschappelijke plicht.
VluchtelingenWerk stelt zichzelf binnen deze pilot ten doel op korte termijn vijftig Haagse statushouders een stageplek te bieden. Die groep krijgt van de vluchtelingenorganisatie een voorbereidend programma aangeboden, ROC Mondriaan biedt de deelnemers daarnaast extra taallessen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

VluchtelingenWerk hoopt dat veel Haagse bedrijven hun sociale gezicht laten zien, op deze manier maatschappelijk verantwoord gaan ondernemen en zo een bijdrage leveren aan de gemeentelijke pilot. De bedoeling is dat de stagiairs in kleine groepen vier dagdelen per week gaan meedraaien op de werkvloer. Om daar mee te kijken, mee te werken en heel veel te leren.  ‘Het gaat om super gemotiveerde mensen. Het wordt absoluut een win-win-situatie’, zegt regiomanager Maaike Marisse van VluchtelingenWerk.
VluchtelingenWerk zoekt groepsstageplekken in uiteenlopende sectoren: van de zorg tot retail en techniek, en van het MKB tot  multinationals.  Welk bedrijf gaat de uitdaging aan en geeft deze groep een kans? Het betreft een onbetaalde maatschappelijke stage, met behoud van uitkering dus. VluchtelingenWerk biedt training en begeleiding op maat aan zowel stagiairs (met jobcoaches) als uw bedrijf. 

Geïnteresseerde werkgevers kunnen zich melden bij Ebe Preesman: epreesman@vluchtelingenwerk.nl / 06 – 13 803 703.

Deel dit met anderen

Kom in actie voor vluchtelingen op Koningsdag 2018