Noodfonds: financiële ondersteuning voor vluchtelingen

Naast begeleiding van vluchtelingen en allerlei projecten, heeft VluchtelingenWerk ook een Noodfonds. Dit Noodfonds geeft cliënten financiële ondersteuning bij hoge legeskosten, een acute medische behandeling, de kosten om een gezin te herenigen en andere uitzonderlijke situaties die niet onder de reguliere voorzieningen vallen.

De meeste aanvragen worden gedaan in het kader van gezinshereniging. Het lukt veel vluchtelingen niet om het hele bedrag van vliegtickets bij elkaar te krijgen en het Noodfonds kan hen met een gift of een lening verder helpen. Bedrijven, organisaties, kerken en donateurs van de landelijke vereniging VluchtelingenWerk vullen het Noodfonds aan. Vluchtelingen krijgen niet zo maar een gift of lening. Het Noodfonds is snel leeg en daarom wordt elke aanvraag zorgvuldig bekeken. Ook is er in de meeste gevallen een drempelbedrag ingesteld wat de vluchtelingen zelf moeten bijdragen.

Help vluchtelingen via het noodfonds
Wie vluchtelingen wil helpen, kan doneren aan VluchtelingenWerk. Wil je dat de donatie specifiek in het noodfonds van deze regio ten goede komt, maak dan het bedrag over naar:

NL 70 TRIO 0391 1658 28 ten name van VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland met de omschrijving 'Noodfonds'.

Noodfonds Zeeland

Vluchtelingen in de provincie Zeeland kunnen terecht bij Refugium. Deze organisatie beheert het noodfonds voor cliënten van VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland in Zeeland. Voor giften en meer informatie: www.refugium.nl.

Over onze stichting

Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland voert lokaal uit, is regionaal georganiseerd en landelijk ingebed in de Vereniging VluchtelingenWerk Nederland. Onze vrijwilligers en professionele beroepskrachten bieden asielzoekers ondersteuning bij toelating. We begeleiden vluchtelingen bij het opbouwen van een bestaan in ons land. En we helpen uitgeprocedeerde asielzoekers bij duurzame vrijwillige terugkeer.

Contact over het Noodfonds

Wilt u meer informatie over het Noodfonds? Bel ons op 010-229 2362 of mail ons naar info-zuidwest@vluchtelingenwerk.nl