Ontmoeting in de klas

Gastles door VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland op de Erasmus Universiteit

'Als mensen een vluchteling spreken, dan is hij al snel niet meer 'die ander', maar een mens met een verhaal, een mens van vlees en bloed.'

Bij het voorlichtingsproject Bekend maakt Bemind (BmB) staat ontmoeting centraal. Tijdens de gastles in een klas of een presentatie bij een bijeenkomst zal onder andere een voormalig vluchteling zélf zijn of haar persoonlijke vluchtverhaal vertellen en gaat de dialoog aan met het publiek.

De ontmoeting heeft als doel:

  • het begrip voor de vluchtelingenthematiek te bevorderen;
  • ​vooroordelen weg te nemen.

De voormalig vluchteling komt samen met een vrijwilliger die vertelt waarom mensen vluchten en hoe VluchtelingenWerk asielzoekers en statushouders begeleidt. De vrijwilliger start de voorlichting met een interactieve quiz, gevolgd door een informatieve presentatie en aansluitend vertelt de voormalig vluchteling zijn vluchtverhaal. 

Lees meer in de folder.

Folder BmB Bekend maakt BemindOpen de folder door op de afbeelding hiernaast te klikken.
Voor nadere informatie en aanvragen van een voorlichting: stuur een mail naar bmb-zuidwest@vluchtelingenwerk.nl

Waarom moest Armen vluchten?

Luister naar zijn verhaal in de video.
Lees onder de video verder.

Together for Refugees: Waarom ik moest vluchten uit Syrië

Doe-, kijk en luistertips lezen?

Wij beschikken we over een veelheid aan ondersteunende materialen zoals lespakketten, toolkits en kijk- en doetips als interessante documentaires, exposities en voorstellingen.

Bekend maakt Bemind wordt onder andere gefinancierd door de Adessium Foundation en onze donateurs.

Het verhaal van Haifa

02-11-2015

Op donderdag 29 oktober heeft vluchtelinge Haifa uit Syrie op het Schreuder College in Rotterdam verteld over haar vlucht van Syrie naar Nederland.

Geef ook voorlichting over feiten

Voorlichting over vluchtelingen geven op school

De komst van vluchtelingen in Nederland maakt veel los. Lang niet iedereen kent de feiten en weet wat het werkelijk betekent om vluchteling te zijn. Lees meer over onze vacature Voorlichter.

Nodig ons uit!

We komen graag een gastles, lezing of voorlichting geven. Neem daarvoor contact op met VluchtelingenWerk in uw gemeente of stuur een mail naar:

bmb-zuidwest@vluchtelingenwerk.nl

ROC Zadkine maakt kennis met 'Bekend maakt Bemind'

10-02-2020

Samen met ROC Zadkine in Rotterdam organiseerde VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland vrijdag 7 februari een succesvolle interactieve voorlichtingsmiddag.

Voorlichting op de werkvloer