Ondersteuning bij opvoeden

Uitleg over opvoeden in een andere cultuur

Kinderen opvoeden is een pittige klus, die vaak veel van ouders vergt. Voor gevluchte ouders is het vaak extra zwaar, ver weg van thuis, opnieuw begonnen in een nieuw land en onbekende omgeving. In een andere cultuur, met andere gewoonten, andere regels. Voor hen bedachten we @Home, laagdrempelige opvoedondersteuning. In @Home werken VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland, het CJG en de GGD Holland-Midden samen om vluchtelingenouders opvoedondersteuning te geven.

Heftige verhalen en geen tijd op adem te komen

Ze hebben hun eigen bagage, hun eigen trauma’s meegenomen. Van voor de vlucht. Of van tijdens de vlucht. De verhalen die wij horen zijn vaak heftig. Het kost tijd dat te verwerken. Maar die tijd om op adem te komen krijgen vluchtelingen hier niet. Ze zijn druk met de taal, met aanpassen en meedoen. Er zijn soms geldzorgen. En zorgen over de toekomst. En daarbij komt dan de opvoeding van de kinderen die bij vriendjes en vriendinnetjes hele andere dingen zien dan ze thuis gewend zijn.

Laagdrempelige opvoedondersteuning

De doelstelling van het project @Home is om vluchtelingengezinnen laagdrempelige opvoedingsondersteuning te bieden en de drempel naar lokale maatschappelijke organisaties te verlagen. 'Vluchtelingenouders zoeken vaak geen steun bij de daarvoor bestemde instanties omdat zij onbekend zijn met het aanbod of er geen vertrouwen in hebben', vertelt projectleider Sylvia Broer. 'Ook een groot deel van vluchtelingenkinderen heeft lichte psychische klachten zoals nachtmerries, ze gaan weer bedplassen of komen in een lichte depressie. Door de ouders te begeleiden bij de opvoeding komt dat ook de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen ten goede.’

Aanpassen aan nieuwe samenleving

Samar nam deel aan de eerste groep van @Home, eind 2016 in Lisse. Zij vertelde dat er hier bij de opvoeding van de kinderen andere normen en waarden gelden dan in Syrië. 'De tips tijdens de training helpen mij om het opvoeden aan te passen aan de nieuwe samenleving zonder mijn eigen cultuur uit het oog te verliezen. Ik ben daar zeer dankbaar voor', aldus Samar. Na de eerste serie bijeenkomsten in Lisse, was er een tweede serie in Teylingen. De bijeenkomsten zijn voor alle vrouwen die Arabisch/Tigrinya spreken en verstaan. De voorlichter en tolk zijn beiden vrouwen.

Meer informatie of contact

Wilt u zelf een project starten in uw gemeente? Neem voor meer informatie contact op met Paula Verstelle, VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland
pverstelle@vluchtelingenwerk.nl
T 010-2292362
 

Start @Home in uw gemeente!


Neem contact op met :
Paula Verstelle
VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland
pverstelle@vluchtelingenwerk.nl
T 010-2292362

Lees meer in de folder @Home