Opvoedondersteuning met @Home in Zederik

Een grote groep Syrische ouders heeft gisteren in Meerkerk ons project @Home afgerond. In dat project bieden we in negen bijeenkomsten laagdrempelige opvoedondersteuning.

Kinderen opvoeden is een pittige klus, die vaak veel van ouders vergt. Voor gevluchte ouders is het vaak extra zwaar, ver weg van thuis, opnieuw begonnen in een nieuw land en onbekende omgeving. In een andere cultuur, met andere gewoonten, andere regels. Voor hen bedachten we @Home, dat de ouders extra bagage biedt en eventuele drempels om hulp te zoeken bij het Centrum voor Jeugd en Gezin, de GGD of Jeugdzorg verlaagt.

De groep ouders werd begeleid door pedagoge Shukri Said en intercultureel bemiddelaar en tolk Lina Khatib.

@Home kwam tot stand in samenwerking met de gemeente Vijfheerenlanden. Op de slotbijeenkomst waren ook medewerkers van Jeugdzorg Zederik aanwezig.

Klik hier voor meer informatie over @Home: https://www.vluchtelingenwerk.nl/zuidwestnederland/opvoedondersteuning

donderdag 11 april 2019