Over ons

VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland is een professionele vrijwilligersorganisatie. Wij bieden asielzoekers ondersteuning bij toelating, begeleiden vluchtelingen bij het opbouwen van een bestaan in ons land, en helpen uitgeprocedeerde asielzoekers bij duurzame vrijwillige terugkeer. Daarnaast werken wij aan draagvlak voor vluchtelingen in de samenleving. Wij doen ons werk lokaal vanuit tientallen kantoren.

Bij VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland leiden we onze vrijwilligers goed op. Daarnaast wordt elke vrijwilliger begeleid door een deskundige beroepskracht. Ook kunnen onze mensen gebruik maken van de expertise van het Landelijk Bureau van VluchtelingenWerk. Op deze manier zorgen we er aantoonbaar voor dat vluchtelingen op een zo goed mogelijke manier integreren in de Nederlandse samenleving. Daarbij houden we rekening met hun specifieke omstandigheden en achtergronden van vluchtelingen. Met deze brugfunctie geven wij handen en voeten aan de participatiesamenleving en aan burgerkracht!

Krachtenbundeling

VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland is op 1 januari 2016 ontstaan door een fusie van de vier stichtingen werkzaam in Zuid-Holland en Zeeland:

 • VluchtelingenWerk Maasdelta (stadsregio Rotterdam en op de Zuid-Hollandse Eilanden)
 • VluchtelingenWerk Zeeland
 • VluchtelingenWerk Zuid-Holland Noord
 • VluchtelingenWerk Zuidvleugel (Den Haag, Westland en Zuid-Holland Zuid)

Raad van Toezicht

Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland heeft een Raad van Toezicht. Deze raad bestaat uit de volgende mensen:

 • Paul Arlman - voorzitter
 • Anne Maria Andriol
 • Iskos Mouradin
 • Frans Hamelink
 • Sahar Shirzad
 • Erhan Yildiz

 • Belangrijke documenten

Inschrijving Kamer van Koophandel

Statuten VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland

Jaarplan 2017 - 2018

De ambitie van VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland

Privacy protocol

Klachten?

VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland wil al haar cliënten, relaties en medewerkers (betaald, onbetaald, stagiaires) zorgvuldig behandelen. Toch blijft ons werk het werk van mensen. Er kunnen dan ook fouten worden gemaakt. Om deze fouten zo goed mogelijk te herstellen, heeft VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland een klachtenregeling en een klokkenluidersregeling.

 

Deel dit met anderen

Kom in actie voor vluchtelingen op Koningsdag 2018