Over onze stichting

Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland voert lokaal uit, is regionaal georganiseerd en landelijk ingebed in de Vereniging VluchtelingenWerk Nederland. Onze vrijwilligers en professionele beroepskrachten bieden asielzoekers ondersteuning bij toelating. We begeleiden vluchtelingen bij het opbouwen van een bestaan in ons land. En we helpen uitgeprocedeerde asielzoekers bij duurzame vrijwillige terugkeer.

Daarnaast werken wij aan draagvlak voor vluchtelingen in de samenleving. Wij doen ons werk lokaal vanuit tientallen kantoren.

Bij VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland leiden we onze vrijwilligers goed op. Daarnaast wordt elke vrijwilliger begeleid door een deskundige beroepskracht. Ook kunnen onze mensen gebruik maken van de expertise van het Landelijk Bureau van VluchtelingenWerk. Op deze manier zorgen we er aantoonbaar voor dat vluchtelingen op een zo goed mogelijke manier integreren in de Nederlandse samenleving. Daarbij houden we rekening met hun specifieke omstandigheden en achtergronden van vluchtelingen. Met deze brugfunctie geven wij handen en voeten aan de participatiesamenleving en aan burgerkracht!

Krachtenbundeling

Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland is op 1 januari 2016 ontstaan door een fusie van de vier stichtingen werkzaam in Zuid-Holland en Zeeland: VluchtelingenWerk Maasdelta, VluchtelingenWerk Zeeland, VluchtelingenWerk Zuid-Holland Noord en VluchtelingenWerk Zuidvleugel. De nieuwe stichting wordt geleid door directeur-bestuurder Mirjam Huisman.

Ons werkgebied

Het werkgebied van Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland beslaat de provincies Zuid-Holland en Zeeland. In alle asielzoekerscentra (azc) in dit gebied hebben we een kantoor en ook in veruit  de meeste gemeenten. Daarnaast bieden we in enkele leslocaties taalonderwijs voor het inburgeringsexamen. Met onze vrijwilligers verzorgen wij in veel gemeenten de maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen, maar ook projecten rond de Participatieverklaring, arbeidsparticipatie en nog veel meer.
Ons grote werkgebied en alle diverse werkzaamheden zijn onderverdeeld in vier subregio's: De Regio Grootstedelijk (Rotterdam en Den Haag), Regio Noord en Regio Zuid. De vierde regio is IPPA en dat staat voor Inburgering, Projecten, Programma’s en Asiel. De vier regio's worden geleid door Regiomanagers.

Raad van Toezicht
Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland heeft een Raad van Toezicht. Deze raad bestaat uit de volgende personen:

Els Boot (voorzitter)
Erhan Yildiz
Sara Douwes
Tim van Tongeren
Wim Oosterom.

Belangrijke documenten
Inschrijving Kamer van Koophandel
Statuten VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland
De ambitie van VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland
Privacyverklaring

Wat doen wij in asielzoekerscentra?

VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland begeleidt asielzoekers die verblijven in asielzoekerscentra en andere opvanglocaties. Klik hier voor de locatiegevens.

Begeleiding asielprocedure

Tijdens de asielprocedure bieden we asielzoekers ondersteuning door voorlichting te geven, aanwezig te zijn bij gesprekken bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en te helpen bij het onderbouwen van de asielaanvraag.

Begeleiding gezinshereniging

Vluchtelingen die door hun vlucht gescheiden zijn geraakt van hun gezin, hebben recht op gezinshereniging. In de praktijk blijkt dit vaak een ingewikkelde procedure, die soms wel jaren kan duren. VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland biedt gezinnen praktische hulp tijdens het hele proces.

Begeleiding bij zelfstandige terugkeer

Wanneer een asielzoeker geen verblijfsvergunning krijgt, wordt hij of zij ondersteund om een weloverwogen keuze te maken. Wat zijn de opties?  VluchtelingenWerk kan begeleiding bieden bij een veilige en waardige terugkeer.

Wat doen wij in gemeenten?

  Maatschappelijke begeleiding (pre-vestiging, coaching vestiging, integratie en participatie)

  De begeleiding begint met ondersteuning het opbouwen van een bestaan in de nieuwe woonplaats van de cliënt. In samenwerking met gemeenten en woningcorporaties, ondersteunt VluchtelingenWerk deze mensen bij alle praktische stappen die zij hierbij moeten nemen. Dit varieert van ondersteuning bij het afsluiten van een huurcontract, het aanvragen van een uitkering, het helpen bij het inrichten van het huis, tot het aanmelden van kinderen bij een school.

  Na deze begeleiding volgt een traject dat gericht is op de zelfredzaamheid van vluchtelingen en participatie in de samenleving.

  Begeleiding bij gezinshereniging en juridische begeleiding

  Vluchtelingen met een verblijfsvergunning die door hun vlucht van hun gezinsleden zijn gescheiden hebben recht op gezinshereniging. Zij worden voorgelicht over de mogelijkheden van de gezinsherenigingsprocedure en krijgen begeleiding bij het aanvragen en regelen van de gezinshereniging.

  In de juridische begeleiding wordt hulp geboden bij het verlengen van een verblijfsvergunning of problemen rond een vergunningsaanvraag of naturalisatie.

  Begeleiding bij zelfstandige terugkeer

  Als een verblijfsvergunning wordt ingetrokken en/of een cliënt uitgeprocedeerd is, wordt deze ondersteund om een weloverwogen keuze te maken over (illegaal) verblijf, doormigratie of terugkeer naar het land van herkomst en indien nodig begeleiding bij een veilige en waardige terugkeer.

  Informatie, advies en voorlichting

  Vluchtelingen die het traject van maatschappelijke begeleiding doorlopen hebben, kunnen terecht op het inloopspreekuur voor informatie, advies en voorlichting.

  Voorlichting en belangenbehartiging

  VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland komt op voor de rechten van de vluchtelingen en werkt aan het vergroten van het draagvlak voor vluchtelingen en asielzoekers in de samenleving.  Eén van de projecten die bijdragen aan dat draagvlak is het scholierenproject, waarin vrijwilligers en vluchtelingen in koppels gastlessen geven op middelbare scholen.

  Korte uitleg

  Bekijk deze korte video over wat VluchtelingenWerk doet:
  Lees onder de video verder.

  Wat doet VluchtelingenWerk Nederland? (2016)


  Heeft u klachten?

  VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland wil al haar cliënten, relaties en medewerkers (betaald, onbetaald, stagiairs) zorgvuldig behandelen. Toch blijft ons werk het werk van mensen. Er kunnen fouten worden gemaakt. Om deze fouten zo goed mogelijk te herstellen, heeft VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland een klachtenregeling en een klokkenluidersregeling.

  Contact

  Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland
  Boompjes 406
  3011 XZ Rotterdam
  T 010-2292362
  info-zuidwest@vluchtelingenwerk.nl

  Contactpersoon gemeenten
  Maaike Marisse, mmarisse@vluchtelingenwerk.nl

  Contactpersoon werkgevers
  Tamara Breugem, tbreugem@vluchtelingenwerk.nl

  Contactpersoon voorlichting
  Mirjam Walsmit
  bmb-zuidwest@vluchtelingenwerk.nl
  T 010-2292362

  Zoekt u informatie over Inburgering?
  Ga naar de pagina Inburgering.
  E inburgering-zuidwest@vluchtelingenwerk.nl
  T 010-229 23 69

  Vanuit het hoofdkantoor is de financiële administratie centraal opgezet, is de directeur gehuisvest, worden bedrijfsvoeringstaken uitgezet en worden enkele regionale projecten ontwikkeld en aangestuurd.

   

  'Onze' gemeenten in Zuidwest-Nederland

  Publicaties

  Bekijk de publicaties van VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland, zoals jaarverslagen en jaarrekeningen, en onze pagina in VluchtelingenWerk Magazine. Tevens de visie van VluchtelingenWerk Nederland.

  Onze projecten

  Bekijk en lees meer over onze succesvolle projecten voor bijvoorbeeld werk, taal of zelfstandige terugkeer. Of lees hoe wij kinderen informatie geven in asielzoekerscentra.

  Ondersteun vluchtelingen met een gift

  Naast begeleiding van vluchtelingen en allerlei projecten, heeft VluchtelingenWerk ook een Noodfonds. Dit Noodfonds geeft cliënten financiële ondersteuning bij hoge legeskosten, een acute medische behandeling, de kosten om een gezin te herenigen en andere uitzonderlijke situaties die niet onder de reguliere voorzieningen vallen.

  VluchtelingenWerk respecteert jouw privacy

  Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland (hierna 'VluchtelingenWerk') respecteert jouw privacy en jouw persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij houden ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.