Arbeidsparticipatie als motor voor integratie

Aan de slag bij de garage

Een leven in veiligheid is pas compleet als je je als vluchteling weer kunt ontwikkelen en nuttig kunt maken. Werk is een sterke integratiemotor om een plek in de maatschappij te verkrijgen. Steeds meer gemeenten willen extra inzetten op participatie en arbeidsparticipatie voor vluchtelingen.

Wat doet VluchtelingenWerk aan participatie?

VluchtelingenWerk zet zich in om vluchtelingen aan de slag te helpen. We werken met arbeidscoaches (vrijwilligers) die helpen met:

  • het begeleiden van vluchtelingen en andere nieuwkomers op de Nederlandse arbeidsmarkt;
  • het samen met de vluchteling opstellen van een CV, het beoordelen van vacatures en het leren solliciteren;
  • het koppelen van vluchtelingen aan leer-werktrajecten, vrijwilligerswerk of stages;
  • het opbouwen van een netwerk van bereidwillige werkgevers.

Maak kennis met het talent van Siva:

Project VIP: Maak kennis met het talent van Siva


 

Zelf een project starten?

Arbeidsparticipatie voeren we in ons werkgebied deels uit als reguliere dienst en deels via projecten, zoals het landelijk project VIP. In een aantal gemeenten draaien we aanvullende projecten om vluchtelingen sneller te laten participeren en naar werk te begeleiden.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Paula Schiettekatte, pschiettekatte@vluchtelingenwerk.nl

Nodig ons uit voor een gesprek

Voor meer informatie kunt u terecht bij Paula Schiettekatte, pschiettekatte@vluchtelingenwerk.nl