Arbeidsparticipatie als motor voor integratie

Aan de slag bij de garage

Een leven in veiligheid is pas compleet als je je als vluchteling weer kunt ontwikkelen en nuttig kunt maken. Werk is een sterke integratiemotor om een plek in de maatschappij te verkrijgen. Steeds meer gemeenten willen extra inzetten op participatie en arbeidsparticipatie voor vluchtelingen.

Wat doet VluchtelingenWerk aan arbeidsparticipatie?

VluchtelingenWerk zet zich in om vluchtelingen aan de slag te helpen. We werken met arbeidscoaches (vrijwilligers) die helpen met:

  • het begeleiden van vluchtelingen en andere nieuwkomers op de Nederlandse arbeidsmarkt;
  • het samen met de vluchteling opstellen van een CV, het beoordelen van vacatures en het leren solliciteren;
  • het koppelen van vluchtelingen aan leer-werktrajecten, vrijwilligerswerk of stages;
  • het opbouwen van een netwerk van bereidwillige werkgevers.

Werkhelpdesk

Via het e-mailadres stapnaarwerk@vluchtelingenwerk.nl kunnen vluchtelingen hulp inschakelen bij hun vragen op het gebied van (arbeids)participatie. De vraag wordt doorgezet naar een ervaren arbeidscoach die samen met de vluchteling aan de slag gaat. Waar mogelijk is de begeleiding digitaal, in sommige gevallen wordt er, als dat binnen alle maatregelen past, live afgesproken.
Vragen van cliënten kunnen betrekking hebben op de oriëntatie (bijvoorbeeld; welk werk past bij mij, welk opleidingsniveau of werkervaring is nodig voor een bepaald beroep, welke opleiding kan ik doen, waar kan ik vrijwilligerswerk vinden, hoe vind ik werk?), de voorbereiding (bijvoorbeeld; het opstellen van een CV, het zoeken van vacatures, het opstellen van een LinkedIn profiel, het maken van een videopresentatie) of concrete activiteiten (bijvoorbeeld; het schrijven van een sollicitatiebrief, het voorbereiden van een sollicitatiegesprek, het controleren van een arbeidsovereenkomst).

Magazine

VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland rondde in 2020 twee arbeidsparticipatieprojecten af: GRIP op Werk en Vluchtelingen Investeren in Participeren (VIP). We wilden deze prachtige projecten niet stoppen zonder te weten wat er gebeurd is met diegenen die aan onze projecten deelnamen. Wat vonden zij van de begeleiding die ze kregen? Hoe kijken ze er op terug? En wat kunnen wij van hun ervaringen leren?
We vroegen zeven deelnemers naar hun verhaal en haalden er onze lessen uit.
De 7 lessen zijn voor ons het uitgangspunt voor hoe wij onze dienstverlening op het gebied van arbeidsparticipatie vormgeven

Klik hier voor het magazine:

Lessen geleerd, nu aan ‘t Werk
Arbeidsparticipatie statushouders in Zuidwest-Nederland in data en verhalen

 

 

Werkfit trajecten

Op basis van de VIP-methodiek kan VluchtelingenWerk in opdracht van gemeenten of andere partijen Werkfit trajecten aanbieden. Het traject bestaat uit:

  • een training over Werken in Nederland;
  • persoonlijke begeleiding door een arbeidscoach;
  • het opdoen van (werk)ervaring.

In de groepstraining van ongeveer negen bijeenkomsten leren statushouders hoe de Nederlandse arbeidsmarkt werkt, hoe je solliciteert en hoe je jezelf kunt presenteren.
Vanaf de start van het traject krijgen deelnemers individuele begeleiding van een ervaren arbeidscoach van VluchtelingenWerk. De arbeidscoach helpt bij de oriëntatie; het opstellen van een goed CV en het maken van een presentatie. Samen met de arbeidscoach wordt een stappenplan naar werk opgesteld en worden deelnemers begeleid bij het zetten van de eerste stap. Deze eerste stap kan bestaan uit het doen van een stage, het starten van een opleiding of leer-werktraject of het vinden van betaald werk.

Nodig ons uit voor een gesprek

Voor meer informatie kunt u terecht bij Tamara Breugem, tbreugem@vluchtelingenwerk.nl

Nieuw magazine: Lessen geleerd, nu aan 't werk!

07-01-2021

Het toeleiden van statushouders gaat allesbehalve vanzelf, zo weet iedereen die zich ermee bezighoudt. Het gaat met vallen en opstaan en is soms een kwestie van de lange adem.

Door passie voor hun werk verbonden

09-12-2020

Sinds twee maanden staan Shiba Karim en Karen Ertrachter met heel veel passie en plezier in de keuken om samen heerlijke bagels te bakken.

Madieh betaald aan de slag dankzij arbeidscoach Maria en de Werkhelpdesk

30-07-2020

Madieh benaderde in haar zoektocht naar een betaalde baan onze Werkhelpdesk. Met succes. Ze werkt nu voor 15-20 uur per week bij woonzorg ‘Landgoed Rijckholt’.