Maatschappelijke begeleiding voor een goede start

Uitleg over formulieren

Wanneer een vluchteling in Nederland mag blijven en zich in een gemeente mag vestigen, moet er ontzettend veel geregeld worden. Nederland is zeer complex, zeker als je de taal nog niet machtig bent. Praktische hulp bij de huisvesting en gedegen maatschappelijke begeleiding zijn dan van groot belang.

Een groot deel van onze werkzaamheden in gemeenten is gericht op het bevorderen van de integratie en participatie van statushouders. Dit wordt verzorgd in twee fases: 'Vestiging en Oriëntatie' en ​'Taal en Participatie'.

Fase 1 'Praktische hulp'

VluchtelingenWerk verzorgt in deze fase praktische hulp bij vestiging. Vluchtelingen worden in een traject van drie maanden door een persoonlijke coach ondersteunt bij het regelen van basiszaken voor en tijdens de vestiging in een gemeente. Ze worden individueel begeleid naar zelfredzaamheid in de Nederlandse samenleving.

Fase 2 'Taal en participatie'

In de fase Taal en Participatie wordt individuele maatschappelijke begeleiding geboden. Dit is een planmatige vorm van begeleiden, waarbij elke cliënt een vast contactpersoon heeft. Maar vluchtelingen kunnen ook in hun gemeente bij VluchtelingenWerk terecht tijdens inloopspreekuren.

Meer informatie en contact 

VluchtelingenWerk verzorgt in driekwart van alle Nederlandse gemeenten de maatschappelijke begeleiding. Maatwerk per gemeente is natuurlijk altijd mogelijk. Voor meer informatie kunt u terecht bij Wouter Bastiaanse, wbastiaanse@vluchtelingenwerk.nl  en bereikbaar via 010-2292362.

Maatschappelijk Begeleider VluchtelingenWerk

Contact

Als uw gemeente al samenwerkt met VluchtelingenWerk dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon: een Teamleider in uw gemeente of de Regiomanager.

Als we nog niet samenwerken, neem dan contact op met:

Martien Jan de Haan
mjandehaan@vluchtelingenwerk.nl
T 010-229 2362