SamenHaags smaakt naar meer

VluchtelingenWerk Den Haag heeft de afgelopen maanden 62 statushouders richting een maatschappelijke stage begeleid. Voor twee van hen leidde die stage - in het kader van SamenHaags - tot betaald werk. ‘Dit smaakt naar meer’, aldus projectleider Olaf Demas.

De maatschappelijke stage is het sluitstuk van een intensief traject met workshops. Die zijn gericht op het vergroten van de motivatie, zelfinzicht en zelfkennis, woordenschat en kennis van de Nederlandse arbeidsmarkt. Deelnemers worden tijdens dat traject gekoppeld aan een stagecoach, een vrijwilliger van VluchtelingenWerk. Inmiddels volgden 129 statushouders deze workshops.

Het programma SamenHaags is een pilotproject van de gemeente Den Haag gericht op duizend nieuwkomers die het niet zelfstandig lukt te integreren in de Haagse samenleving. SamenHaags biedt door middel van drie deelprojecten de mogelijkheid te verbinden met een Haagse Makker, aangepaste taalontwikkeling te doen en een maatschappelijke stage te volgen. Het project wordt grotendeels uitgevoerd in ‘t Haagse Huis in de Schilderswijk. (www.samenhaags.nl)
De maatschappelijke stage zorgt dat taal wordt geoefend (in de beroepscontext), laat deelnemers kennismaken met de gewoontes op de Nederlandse werkvloer en vergroot de werkervaring en het netwerk van de deelnemer. Bovendien zorgt de stage dat deelnemers zich kunnen oriënteren op hun mogelijkheden in Nederland en dat zij een realistisch beeld krijgen van de verschillende beroepen.

Leerdoel

De stagecoaches van VluchtelingenWerk zoeken een passende stageplek en begeleiden de deelnemers tijdens de stage. Zodra de deelnemer begint met zijn/ haar stage wordt een Persoonlijk Ontwikkel Plan gemaakt en werkt de deelnemer gericht aan dit leerdoel. De stagecoach is ook een belangrijke intermediair tussen de stagiairs en stageorganisatie.
De meeste deelnemers die een stage van 40 tot 80 dagen lopen, laten een positieve ontwikkeling zien op zowel het gebied van taal als hun zelfredzaamheid. ‘Zodra zij in hun ritme zitten hebben de stagecoaches minder tijd nodig hen te begeleiden. Hierin zien wij dat de aanpak werkt’, aldus Olaf Demas.
Een ander groot succes is te zien bij onze workshops. Deelnemers geven aan dat de bijeenkomsten zeer leerzaam zijn en dat ze graag meer van dit soort informatie zouden willen ontvangen. Nadenken over je eigen doelen en die daarna langzaam in een context van een stage (en het leven na die stage) kunnen plaatsen, stimuleert en motiveert de deelnemers naar eigen zeggen op positieve manier.

Fietsenmaker

De pilot SamenHaags duurt tot eind van dit jaar. VluchtelingenWerk wil dan de workshops aan 300 deelnemers hebben gegeven en zoveel mogelijk stageplekken gecreëerd. ‘Een van onze deelnemers is nu bezig aan een betaalde opleiding tot fietsenmaker en werkt 38 uur in loondienst. Dat is geweldig. En het is minstens net zo mooi dat het meeste voorbereidende werk wordt gedaan door onze vrijwillige stagecoaches’, aldus Demas.

Wie komt ons helpen? We zijn hard op zoek naar nieuwe stagecoaches. Zie hier de vacature: https://www.vluchtelingenwerk.nl/zuidwestnederland/vacatures/stagecoach-voor-project-samenhaags

maandag 8 april 2019