Statushouders zetten volgende stap in integratie

Woensdag 7 november was een feestelijke dag voor 23 statushouders en 2 migranten uit Schouwen-Duiveland. Zij mochten de participatieverklaring ondertekenen, onder toeziend oog van burgemeester Gerard Rabelink, wethouder Ankie Smit en beleidsmedewerker Ronald van Wijk.

De weken daarvoor had de groep vijf bijeenkomsten in het participatieverklarinsgtraject bijgewoond. Daar kwamen onderwerpen aan de orde als de normen en waarden en gewoonten in Nederland. Ook spraken zij over stress en gezondheid en leerden ze maatschappelijke organisaties op het eiland kennen. Statushouders met kinderen hebben een aanvullende bijeenkomst gevolgd over opvoeden tussen twee culturen.

Gastvrijheid

Gespreksleidster Emnet Tesfay van VluchtelingenWerk, een Eritrese die ook vloeiend Arabisch spreekt, is enthousiast over de groep. Zij noteerde enkele reacties tijdens de bijeenkomsten. Zoals het beruchte ene koekje bij de Nederlandse koffie of thee...  Is dat nou gastvrijheid? En dat er voor alles een afspraak gemaakt moet worden, waarbij je ook nog op tijd moet komen. Dat is wennen.
Dat vrouwen bijvoorbeeld buschauffeur kunnen worden, vinden de deelnemers mooi. En er is waardering voor het zorgsysteem. Het kost wat, maar de medische hulp en verzorging is wel heel prettig.
De deelnemers bezochten ook het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. Ze waren zeer onder de indruk van de verhalen. De beelden van de ramp en de inspanningen om opnieuw te beginnen waren voor velen herkenbaar. Dat familie van ‘Opa Jaap’ en ‘Oma Ria’, twee betrokken inwoners van Zierikzee die alle vluchtelingen in Schouwen-Duiveland persoonlijk kennen, ook had moeten vluchten, wisten velen niet.

Pubers

De statushouders met kinderen hadden vooral vragen over de omgang met pubers. De ouders gaven aan zich onzeker te voelen over de taalcultuur. Straks spreken hun kinderen goed Nederlands en verliezen de taal van het land van herkomst. Hoe kunnen de ouders dan nog met hun kinderen praten? Deze bijeenkomst was vooral geslaagd omdat het de deelnemers inzicht gaf in het gegeven dat hun kinderen opgroeien in twee culturen, die van thuis en van de Nederlandse omgeving. De meesten hadden daar niet eerder bij stilgestaan. Daardoor realiseerden zij zich beter hoe belangrijk het is om goede contacten te onderhouden met de leerkrachten.

 

Verdieping

Het was voor de derde keer dat op Schouwen-Duiveland dat VluchtelingenWerk participatiebijeenkomsten heeft georganiseerd.
Alle statushouders in Nederland zijn verplicht de participatieverklaring te ondertekenen na minimaal twee workshop te hebben gevolgd. De gemeente Schouwen-Duiveland koos voor een verdiepingstraject met nog drie of vier extra bijeenkomsten. Zij beschouwt het traject als een manier om beter in te burgeren en te integreren in de gemeente. VluchtelingenWerk Schouwen-Duiveland kreeg de opdracht van de gemeente het participatietraject uit te voeren.

 

 

 

Workshops die werken

Sinds 1 oktober 2017 is de participatieverklaring een verplicht onderdeel van de Wet Inburgering. Nieuwkomers ontvangen van de gemeente een toelichting op minimaal zes Nederlandse kernwaarden: vrijheid, gelijk waardigheid, solidariteit en participatie, democratie en de rechtsstaat. Deze participatieverklaring moeten zij ondertekenen om aan te geven dat zij deze kernwaarden en respecteren.
In veel gemeenten verzorgt VluchtelingenWerk workshops richting ondertekening van de participatieverklaring. Dit aanbod is divers en varieert van een summiere tot een brede behandeling van thema’s. Op basis van onze ervaringen met het aanbod hebben wij een programma ontwikkeld dat volgens ons het beste tegemoet komt aan wat statushouders nodig hebben.
VluchtelingenWerk Zuidwest­Nederland pleit voor een uitgebreid participatie­verklaringstraject (pvt) met bij voorkeur negen workshops. Het heeft pas echt meerwaarde als de trainers wat langer stil kunnen staan bij belangrijke thema’s die helpen bij het thuis voelen en elkaar begrijpen. Statushouders kunnen in de reeks workshops kennismaken met de Nederlandse houding ten opzichte van bepaalde onderwerpen. Dat helpt bij de integratie.

Lokaal maatwerk

Bij voorkeur dus een pvt met negen workshops. We zijn echter altijd bereid met gemeenten mee te denken en te komen tot lokaal maatwerk.
Voor meer informatie: Esther van der Hoeven, evanderhoeven@vluchtelingenwerk.nl

 

donderdag 8 november 2018

AddToAny

Delen Tweet Delen Delen Mail