Juridische en sociale ondersteuning in Detentiecentrum Rotterdam

In het Grenshospitium, gehuisvest in Detentiecentrum Rotterdam, verblijven asielzoekers die aan de grens een vrijheidsontnemende maatregel opgelegd hebben gekregen en in detentie de grens- c.q. asielprocedure doorlopen. Voor lang niet iedereen heeft de asielprocedure een positieve uitkomst. Een deel van de asielzoekers krijgt binnen vier weken een negatieve beslissing over het asielverzoek. Sommigen kunnen de beslissing nog aanvechten bij de rechtbank. Wanneer zij via de rechter een positieve uitspraak krijgen, kunnen zij alsnog de asielprocedure in Nederland vervolgen. Wanneer ze uitgeprocedeerd raken, krijgen zij van de IND de opdracht Nederland te verlaten. Zij worden in het Grenshospitium geplaatst waar zij op een definitieve uitspraak van de rechter of op uitzetting moeten wachten.

VluchtelingenWerk biedt met een team vrijwilligers, aangestuurd door een teamleider, ondersteuning aan deze groep asielzoekers op werkdagen (maandag t/m vrijdag) van 09:00 tot 17:00 uur.

Werkzaamheden

De vrijwillige medewerkers van VluchtelingenWerk in het Grenshospitium houden zich bezig met juridische ondersteuning zoals:

 • voorlichting geven over de procedure,
 • het vluchtverhaal in kaart brengen,
 • zoeken van achtergrondinformatie,
 • het onderhouden van contacten met advocaten,
 • voorbereiden van rechtzittingen,
 • uitleggen van beslissingen van de IND en uitspraken van de rechtbank,

sociale ondersteuning: asielzoekers hebben in veel gevallen ernstige gebeurtenissen meegemaakt. De problemen die hieruit voortkomen vragen vaak om extra aandacht. Ook de angst om teruggestuurd te worden is een veel voorkomende zaak waar de medewerkers van VluchtelingenWerk mee geconfronteerd worden.

Wij vragen

 • je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau,
 • je bent beschikbaar voor minimaal 8 uur per week, maar bij voorkeur 16 uur per week,
 • je hebt affiniteit met asielzoekers,
 • je beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden,
 • je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal en een andere taal,
 • je bent betrokken bij de asielzoeker, maar je bent ook in staat om grenzen te stellen,
 • een Verklaring Omtrent Gedrag, dit wordt kosteloos via VluchtelingenWerk geregeld,
 • je bent woonachtig in de regio Rotterdam.

Wij bieden

 • betekenisvol vrijwilligerswerk,
 • een inwerkprogramma en uitgebreid scholingsaanbod,
 • professionele begeleiding bij de dagelijkse werkzaamheden,
 • prettige werksfeer,
 • reiskosten- en onkostenvergoeding

Informatie is te verkrijgen bij de teamleidster: Jóna Halfdanardottir, tel. 088-0754206, jhalfdanardottir@vluchtelingenwerk.nl