VluchtelingenWerk in Terneuzen

Tot 1 juli begeleidde VluchtelingenWerk de statushouders in Terneuzen en hadden wij een kantoor in de gemeente. Dat is nu niet meer zo. Voor vragen verwijzen wij naar de gemeente.

Voor complexe vragen op het gebied van vreemdelingenrecht kunt u zich melden bij het Regionaal Steunpunt Rechtsbescherming (RSR). Denk daarbij aan uitgeprocedeerden,  voornemen tot intrekking van een verblijfsvergunning of complexe, afgewezen gezinsherenigingszaken. Contactgegevens van een teamleider RSR vindt u op de pagina Regionaal Steunpunt Rechtsbescherming.

Contact

Contactpersoon werkgevers

Ga naar de pagina Voor werkgevers.

Contactpersoon voorlichting

Ga naar de pagina Voor scholen.

Terneuzen: 2018 in cijfers

In Terneuzen zijn in 2018, in samenwerking met de gemeente, 44 statushouders gehuisvest. Lees hier wat wij, met al onze geweldige vrijwilligers en de samenwerkingspartners, in de gemeente deden.