Wat we voor uw gemeente kunnen betekenen

In veel gemeenten in het hele land verzorgt VluchtelingenWerk praktische hulp bij vestiging en maatschappelijke begeleiding van statushouders. Maar onze vrijwilligers en professionele beroepskrachten doen nog veel meer!

  • We begeleiden trajecten voor de Participatieverklaring. 
  • We voeren projecten uit op gebied van arbeidsparticipatie, taal, voorlichting/draagvlakbevordering, opvoeding, cultuuruitwisseling, verkeersregels enz. enz. 
  • In een aantal grotere gemeenten hebben we een regierol om de vele initiatieven rond vluchtelingen in goede banen te leiden. Bijvoorbeeld de Rotterdamse Aanpak.
  • Als er een asielzoekerscentrum (azc) in uw gemeente staat, houdt VluchtelingenWerk daar spreekuren voor de bewoners van het azc.

Ons aanbod in een infographic

Klik op de afbeelding voor een grote weergave van onze infographic 'Vluchteling en Samenleving', met ons aanbod in Zuidwest-Nederland.

Als uw gemeente een project wilt uitvoeren voor statushouders en/of nieuwkomers dat hier niet wordt genoemd of misschien nog niet bestaat, neem dan contact met ons op. Wellicht hebben onze collega's elders in het land al ervaring met een vergelijkbaar project. En anders denken we graag mee.

Participatieverklaring

Gemeenten zijn ervoor verantwoordelijk dat alle vluchtelingen en andere nieuwkomers een ‘participatieverklaring’ ondertekenen. Voor hen een compleet traject.

Juridische begeleiding

Gezinshereniging op Schiphol

In de juridische begeleiding wordt hulp geboden bij het verlengen van een verblijfsvergunning of problemen rond een vergunningsaanvraag of naturalisatie.

Euro-Wijzer III

Almaz met Maja bij een geldautomaat

Financiën op orde hebben is essentieel voor een goede start in Nederland. Vluchtelingen behoren tot de risicogroep die in schulden terecht kan komen. VluchtelingenWerk wil voorkomen dat vluchtelingen problematische schulden krijgen. Immers, een gezonde financiële situatie is onmisbaar voor een goede integratie.

Praat je over of met mij?

Voorlichting aan volwassenen

'Als mensen een vluchteling spreken, dan is hij al snel niet meer 'die ander', maar een mens met een verhaal, een mens van vlees en bloed.' Ontmoet elkaar tijdens een bijeenkomst.

Maatschappelijke begeleiding

Uitleg over formulieren

Nederland is voor statushouders in het begin nog heel complex. Gedegen maatschappelijke begeleiding zorgt voor een goede start in de maatschappij en uw gemeente.

Arbeidsparticipatie

Aan de slag bij de garage

Werk is voor vluchtelingen een sterke integratiemotor om een plek in de maatschappij te verkrijgen. Steeds meer gemeenten willen extra inzetten op participatie en arbeidsparticipatie.

Opvoedondersteuning

Uitleg over opvoeden in een andere cultuur

Kinderen opvoeden is een pittige klus, die vaak veel van ouders vergt. Voor gevluchte ouders bedachten we @Home, laagdrempelige opvoedondersteuning.

Goed voorbereid op zelfstandige terugkeer

Zelfstandige terugkeer naar Guinee

Vluchtelingen van wie de asielaanvraag is afgewezen, moeten Nederland zelfstandig verlaten. Wij helpen vluchtelingen zich goed voor te bereiden op hun terugkeer.

Contact voor gemeenten

Als uw gemeente al samenwerkt met VluchtelingenWerk dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon: een Teamleider in uw gemeente of de Regiomanager.

Als we nog niet samenwerken, neem dan contact op met:

Wouter Bastiaanse
T 010-229 2362

 

'Onze' gemeenten in Zuidwest-Nederland

Waarom kiezen zo veel gemeenten voor ons?

Zeven redenen waarom zo veel gemeenten met VluchtelingenWerk samenwerken.

2018 in cijfers

12-03-2019

Op 7 december 2018 - Nationale Vrijwilligersdag - zetten wij 75 van onze vrijwilligers die toen al meer dan tien jaar voor ons actief waren, in het zonnetje.

Gemeenten in startblokken voor nieuw integratiebeleid

09-10-2018

De vrijblijvendheid moet uit het Nederlandse integratiebeleid. Bij de nieuwkomer en bij de overheid.

Klanten zijn tevreden, maar er zijn verbeterpunten

In 2018 heeft VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Dat is gedaan door vrijwilliger Shahira Sharaf. Doel van het onderzoek was inzicht krijgen in ervaringen van onze cliënten met het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland, onze rol daarbij, en de belemmeringen die zij bij de integratie ervaren.

Uitgelicht voor gemeenten

24 sep 2019

VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland weet gelukkig ook steeds meer jonge vrijwilligers te werven. Een van hen is Tess van der Zee. Zij...

21 aug 2019

Maandag was zijn eerste werkdag als conducteur bij de Rotterdamse Electrische Tram N.V. (RET). Mohamed Ali hees zich in zijn nieuwe...

16 jul 2019

"Ik ben een aardige man en heb een rijbewijs. Wie heeft er werk voor mij, alstublieft?" Dat zei Habib met een grote lach op zijn gezicht...