Voorlichting en educatie

Iedereen heeft een mening over vluchtelingen. Soms zijn die meningen gebaseerd op feiten, maar vaak ook op vooroordelen of misinformatie. Wij verzorgen lessen en voorlichting over het vluchtelingenvraagstuk.

De vrijwilligers en beroepskrachten van VluchtelingenWerk geven voorlichting op scholen, aan gemeenten, organisaties, serviceclubs, maar ook bedrijven.
 

Voorlichtingsproject

'Als mensen een vluchteling spreken, dan is hij al snel niet meer 'die ander', maar een mens met een verhaal, een mens van vlees en bloed.'

Bij het voorlichtingsproject Bekend maakt Bemind staat ontmoeting centraal. Tijdens de voorlichtingen zal onder andere de vluchteling zélf zijn of haar persoonlijke vluchtverhaal vertellen en vervolgens de dialoog aangaan met het publiek. Het voorlichtingsproject 'Bekend maakt Bemind' heeft als doel het draagvlak voor de vluchtelingenthematiek te bevorderen. Hierbij wordt gericht op scholieren, burgers, media en politiek.

Voor nadere informatie en aanvragen van een voorlichting: Edmond Sterk, Projectleider Zuidwest-Nederland (esterk@vluchtelingenwerk.nl of 0683333786)

 

Zelf aan de slag met een lespakket

U kunt op school ook zelf aan de slag met een lespakket. Er zijn gratis lespakketten beschikbaar voor de groepen 7 en 8 in het primair onderwijs, vmbo, onderbouw havo / vwo, bovenbouw havo/ vwo, en mbo. Klik hier voor alle lespakketten.

 

Humanity House 

Het voorlichtings- en educatie-aanbod van VluchtelingenWerk wordt u kosteloos aangeboden. Wilt u echt uitpakken voor uw leerlingen en heeft u wat budget beschikbaar? Dan kunt u een bezoek aan het Humanity House in Den Haag brengen. Tijdens de ervaringsreis in het Humanity House maken leerlingen mee hoe het is om vluchteling te zijn. In samenwerking met VluchtelingenWerk kunnen leerlingen na afloop vragen stellen aan Sahar en/of Ayham, die ooit naar Nederland zijn gevlucht. Meer informatie: 

Voor meer informatie over het programma in het Humanity House klik op bovenstaande links of mail Lianne Belt, lbelt@vluchtelingenwerk.nl.

 

Toneelgroep Vest

De voorstelling 'Lipland' van Toneelgroep Vest gaat over een vader en een dochter die op een piepklein eiland zijn aangespoeld. In de voorstelling zitten subtiele verwijzingen naar het hedendaagse vluchtelingenvraagstuk. Lees hier de recensie uit de krant Den Haag Centraal. In samenwerking met VluchtelingenWerk kunnen leerlingen na afloop vragen stellen aan Nof en/of Qorban, die ooit naar Nederland zijn gevlucht. Ga voor meer informatie naar Toneelgroep Vest of stuur een mail naar Lianne Belt, lbelt@vluchtelingenwerk.nl

Indrukwekkend levensverhaal

De 55-jarige Akram Beiramvand geeft voorlichting aan scholieren. Ze zat in Iran acht jaar in de gevangenis. Veel van haar vrienden van toen werden geëxecuteerd. Haar indrukwekkende levensverhaal vertelt hoe blij we mogen zijn met onze vrijheid.

Waarom ze is begonnen als voorlichter op scholen? ‘De vooroordelen over vluchtelingen... Dat begint op de middelbare school’, zegt Akram. 'Ik zeg vaak tegen jongeren: geloof niet alles wat je leest of hoort. Je bent op een leeftijd gekomen dat je zelf moet vragen, luisteren en beoordelen. Vluchtelingen zijn hier niet voor jullie uitkeringen of banen. Ik ben hier omdat ik gevaar liep. En nu wil ik graag meedoen en mijn steentje bijdragen.’

Deel dit met anderen