Wat wij doen in gemeenten

Vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben ontvangen, kunnen beginnen met het opbouwen van een nieuw bestaan. VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland begeleidt de vluchtelingen die in de gemeenten in de regio komen wonen en helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan.

Maatschappelijke begeleiding (pre-vestiging, coaching vestiging, integratie en participatie)

De begeleiding begint met ondersteuning het opbouwen van een bestaan in de nieuwe woonplaats van de cliënt. In samenwerking met gemeenten en woningcorporaties, ondersteunt VluchtelingenWerk deze mensen bij alle praktische stappen die zij hierbij moeten nemen. Dit varieert van ondersteuning bij het afsluiten van een huurcontract, het aanvragen van een uitkering, het helpen bij het inrichten van het huis, tot het aanmelden van kinderen bij een school.

Na deze begeleiding volgt een traject dat gericht is op de zelfredzaamheid van vluchtelingen en participatie in de samenleving.

Begeleiding bij gezinshereniging en juridische begeleiding

Vluchtelingen met een verblijfsvergunning die door hun vlucht van hun gezinsleden zijn gescheiden hebben recht op gezinshereniging. Zij worden voorgelicht over de mogelijkheden van de gezinsherenigingsprocedure en krijgen begeleiding bij het aanvragen en regelen van de gezinshereniging.

In de juridische begeleiding wordt hulp geboden bij het verlengen van een verblijfsvergunning of problemen rond een vergunningsaanvraag of naturalisatie.

Begeleiding bij terugkeer

Als een verblijfsvergunning wordt ingetrokken en/of een cliënt uitgeprocedeerd is, wordt deze ondersteund om een weloverwogen keuze te maken over (illegaal) verblijf, doormigratie of terugkeer naar het land van herkomst en indien nodig begeleiding bij een veilige en waardige terugkeer.

Informatie, advies en voorlichting

Vluchtelingen die het traject van maatschappelijke begeleiding doorlopen hebben, kunnen terecht op het inloopspreekuur voor informatie, advies en voorlichting.

Voorlichting en belangenbehartiging

VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland komt op voor de rechten van de vluchtelingen en werkt aan het vergroten van het draagvlak voor vluchtelingen en asielzoekers in de samenleving.  Eén van de projecten die bijdragen aan dat draagvlak is het scholierenproject, waarin vrijwilligers en vluchtelingen in koppels gastlessen geven op middelbare scholen.

Deel dit met anderen

Kom in actie voor vluchtelingen op Koningsdag 2018