Migranten Informatie Punt (MIP) Eindhoven

Het Migranten Informatie Punt (MIP) is een onafhankelijk informatie-/ adviespunt. Het voorziet in de behoefte van objectieve en laagdrempelige informatie en advies over de toepassing van de Vreemdelingenwet, Wet Inburgering en de Rijkswet op het Nederlanderschap.
placeholder

Daarnaast signaleert zij knelpunten voor vreemdelingen op het terrein van onder andere gezondheidszorg, onderwijs en rechtsbijstand welke voortkomen uit het verblijfsrecht. Het MIP draagt zorg voor een de goede en zorgvuldige doorverwijzing van migranten naar andere professionele organisaties wanneer andere vragen aan bod komen. Voorwaarde is dat zij inwoners zijn van de gemeente Eindhoven.
Wat wij doen

Het MIP geeft actuele en doelgroepgerichte informatie en advies over zaken als onder andere:

 •     Verlenging verblijfsdocument
 •     wijziging verblijfsdoel
 •     verplichte inburgering
 •     machtiging voorlopig verblijf
 •     visum kort verblijf
 •     naturalisatie
 •     EU-verblijfsrecht

Maak een afspraak

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. Wij werken uitsluitend op afspraak.
Kronehoefstraat 19, Eindhoven
Milou van Dooren-Weekers - T: 0612646027 - E: mip@vluchtelingenwerk.nl

Telefonisch bereikbaar op:

 • Maandag 9:00-17:00
 • Dinsdag 9:00-17:30
 • Woensdag 9:00-17:30
 • Donderdag 9:00-17:00
 • Vrijdag 9:00-17:00

Afspraken in de avond kunnen in overleg ingepland worden.

Vacatures

Bekijk de actuele vacature hier