Begeleiding tijdens de asielprocedure

In alle fasen van de asielprocedure krijgen asielzoekers ondersteuning van onze betaalde medewerkers en professionele vrijwilligers. Waar helpen zij precies bij?
placeholder

Voorlichten over de asielprocedure

De asielprocedure is ingewikkeld. Daarom helpen onze vrijwilligers vluchtelingen en asielzoekers. Zij leggen iedere asielzoeker uit wat hem te wachten staat en met welke organisaties hij te maken krijgt. Een belangrijke organisatie is de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), omdat de IND beslist over de asielaanvraag.

Ter ondersteuning van de voorlichting hebben we voor asielzoekers een animatiefilm over de asielprocedure gemaakt in diverse talen.

Doornemen van het vluchtverhaal

Op verzoek van de asielzoeker kan zijn vluchtverhaal in kaart worden gebracht. Dan gaat de vrijwilliger dieper in gesprek met de asielzoeker over ‘waarom’ hij asiel aanvraagt. Zo kan bijvoorbeeld blijken dat er speciale aandacht moet naar het asieldossier, omdat de betreffende persoon kwetsbaar is en/of veel heeft meegemaakt.

placeholder

Bijwonen van gehoren met de IND

Een van de kerntaken van onze vrijwilligers is het op verzoek van de asielzoeker of zijn advocaat bijwonen van gesprekken met de IND: de gehoren. In deze gehoren vertelt de asielzoeker waarom hij is gevlucht. Tijdens de gehoren ondersteunt een vrijwilliger de asielzoeker en houdt in de gaten hoe het gehoor verloopt. Daarnaast verdiept een vrijwilliger zich in het dossier en neemt informatie door over het land waar de asielzoeker vandaan komt.

placeholder

Spreekuren in het azc

Onze medewerkers en vrijwilligers zijn in iedere opvanglocatie aanwezig. Op elke locatie houden wij spreekuren waar asielzoekers heen kunnen voor persoonlijke afspraken of met vragen over de asielprocedure. Onze vrijwilligers helpen de asielzoekers in contact te komen met familieleden die achter zijn gebleven. Ook geven ze uitleg over de asielprocedure, helpen ze bij het opvragen van documenten en geven ze uitleg over brieven van de IND of de advocaat.

Ondersteuning asieladvocaten

Wij helpen asielzoekers ook indirect door hun advocaten te ondersteunen. Dat doen we bijvoorbeeld met advies en informatie over de landen waar vluchtelingen vandaan komen. Advocaten kunnen in een asielzaak vragen stellen aan onze juridische Helpdesk. Deze ondersteuning is belangrijk omdat een asieladvocaat onder grote druk werkt. Dankzij onze informatie en ondersteuning kunnen advocaten asielzoekers beter helpen.

Meer informatie