Ik bied huisvesting aan Oekraïense vluchtelingen

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bieden van opvang aan Oekraïense vluchtelingen in Nederland. Oekraïners mogen ook logeren bij vrienden, familie of kennissen. Veel mensen hebben hun huis opengesteld voor vluchtelingen; dat is hartverwarmend. Waarschijnlijk heb je als (potentieel) gastgezin vragen over deze opvang. Hieronder vind je de belangrijkste informatie voor mensen die Oekraïense vluchtelingen opvangen of overwegen dit te doen.
placeholder

De opvang van Oekraïense vluchtelingen

Opvang vanuit de overheid

De gemeenten worden verantwoordelijk voor de opvanglocaties van Oekraïense vluchtelingen. Op dit moment zijn de veiligheidsregio’s en gemeenten bezig met de inrichting van opvangplekken voor ten minste 6 maanden. Hier wordt gezorgd voor onderdak, voedsel, dagbesteding en zorg. 

Je kunt ook contact opnemen met jouw gemeente om te vragen of er al opvang beschikbaar is. Daarnaast zijn er op dit moment een aantal grootschalige noodopvanglocaties, waar Oekraïners tijdelijk terecht kunnen voor basisvoorzieningen zoals een bed, eten en medische zorg. Vanuit hier worden ze doorverwezen naar kleinschaligere opvang in gemeenten.

Opvang bij particulieren thuis

Veel mensen hebben hun huis opengesteld voor Oekraïense vluchtelingen: dat is hartverwarmend. Oekraïners die visumvrij in Nederland verblijven staat het vrij te logeren bij familie, kennissen of particulieren. Bij het opvangen van vluchtelingen komt veel kijken en het is van belang dat gastgezinnen zich realiseren waar ze aan beginnen. We weten bijvoorbeeld niet hoe lang de oorlog gaat duren en hoe lang mensen opvang nodig hebben. De organisatie Takecarebnb heeft veel ervaring met het opvangen van vluchtelingen bij gastgezinnen. Op hun website staan tien aandachtspunten voor gastgezinnen.

Heb jij een logeerplek? Meld je dan bij Takecarebnb, de organisatie die bemiddelt tussen vluchtelingen en gastgezinnen. Ze houden daarbij rekening met de achtergrond, gezinssamenstelling, beschikbare ruimte en wensen van zowel het gastgezin als de vluchtelingen. Je kunt ook een kijkje nemen op ons platform Refugeehelp.nl voor andere particuliere initiatieven rond huisvesting!

Specifieke vragen over het aanbieden van huisvesting

  • 'Ik vang Oekraïners op, waar moet ik dat melden?'
  • 'Hebben Oekraïners recht op leefgeld of een uitkering?'
  • 'Kan ik een vergoeding krijgen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen?'

Kijk voor de antwoorden en meer informatie op onze (dagelijks geüpdatete) 'Veelgestelde vragen'!